lördag 29 januari 2011

Tre, fyra eller åtta vise män?


Hur många var de de vise männen som omnämns i Bibeln? De män som kom till det lilla Jesusbarnet med tre olika sorters gåvor och vad var de för några?
I förra blogginlägget tolkade jag dem som stjärntydare, och kopplade dem till traditionen med stjärngossar i våra Luciatåg.

Bibeln berättar inte antalet på dem. Då de gav tre gåvor har man tolkat att de var tre. I olika traditioner har de varit allt från tre, fyra eller åtta stycken. I vissa östliga traditioner har det varit upp till tolv vise män.

Jag har tittat i olika svenska översättningar av Bibeln för att se vad de skriver om dessa män och varifrån de kom från.
Urkällan Matteusevangeliet, kapitel 2, vers 1-12, berättar om männen som kom till Jerusalem och frågade efter det nyfödda gossebarnet. De träffade kung Herodes och tog sig vidare till Betlehem där de fann Jesus. De överlämnade sina gåvor med guld, rökelse och myrra och återvände sedan direkt hem till sig, utan att gå tillbaka till kung Herodes och skvallra om var de hade funnit Jesus.

Här nedan ser du en sammanställning på vad de kallas:

"wise men aff österlanden"
Thet Nyia Testamentit på Swensko av år 1526. (Ånyo utgifvet af Aksel Andersson, 1893.) Denna text är hämtad från sidan 15 av Thet Nyia Testamentit från Projekt Runeberg.

"visa* män från Östern"
Svenska Reformationsbibeln, Svenska reformationsbibelsällskapet på, www.bibel.se
[förtydligande med asterisk = *österlänska stjärntydare]
Svenska Reformationsbibelsällskapets, översättning av Textus Receptus utgiven 1894 samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703. Andra upplagan utgiven såsom särtryck 31 december 2010, revision H.

"vise män från österns länder”
Bibeln eller den heliga skrift, Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1971 (1917 års kyrkobibel)

"magier ifrån österland"
Nya testamentet. Ny översättning med förklarande anmärkningar av P. Waldenström, fjärde upplagan, Svenska missionsförbundets förlag, 1921.

Enligt denna text förklaras vad magier är: Magierna, egentligen en folkstam, bildade bland perserna och mederna enansedd prästkast, vilken huvudsakligen sysselsatte sig med hemlig naturkunskap, astrologi och medicin. Även bland babylonierna fanns en sådan orden. Namnet magier begagnades sedan i allmänhet om sådana, som ägnade sig åt dessa vetenskaper. En mycket gammal sägen, vilken var bekant redan för Tertullianus († 220), förmäler, att de här omnämnda magierna skola hava varit konungar (eller av konungslig börd). Ovisst ehuru icke omöjligt. Huru mångade varit, säges icke. En gammal sägen är, att de varit tre.
Denna text är hämtad från sidan 5 i Nya Testamentet från Projekt Runeberg.

”astrologer från östliga trakter”
Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1976.
Denna text finns även att läsa digitalt på Jehovas vittnens hemsida.

”några österländska stjärntydare”
Bibeln, Bibelsällskapet på bibeln.se. (Bibel 2000, 1999-års översättning)

"visa män* från Östern"
Svenska Folkbibeln online. Stiftelsen Svenska Folkbibeln.
I fotnoten står det: visa män: Dvs österländska stjärntydare. De hörde till de många hedningar som hade hört löftena om Messias (4 Mos 24:17) och som väntade på Israels Frälsare. Israel hade levt i fångenskap i Österlandet, och Israels hopp hade där blivit känt bland hedningarna.
Denna text finns att läsa på: Svenska Folkbibeln online. Sök i Bok: Matt, Kapitel: 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du läsa ett litterärt verk om de vise männen finns boken "De vise männen" av den franske författaren Michel Tournier, från 1982. Bokens originaltitel på franska är "Gaspard, Melchior & Balthazar", utgiven 1980.
På svenska heter de tre vise männen Kasper, Melker och Baltsar.

När jag letade efter bilder fann jag sajten: FreeChristImages.org. Vill du se fler bilder på de vise männen finns de på denna länk: The Wise Men And The Star Of Bethlehem.


Källor: Wikipedia, Bibeln (i flera svenska översättningar på nätet och i tryckt form): Projekt Runeberg på http://www.runeberg.org/ samt FreeChristImages.org.
Målningen överst med Konungarnas tillbedjan är målad 1564 av Pieter Bruegel den äldre, ca 1527-1569.

.

lördag 8 januari 2011

Julklapparna ska delas ut 6 januari, eller?

Varför firar vi trettondagen?
Vad har den för funktion förutom att det är tretton dagar sedan juldagen den 25 december? Juldagen räknas som dag 1. Räknar man dagarna blir det tolv dygn. På engelska heter trettondagen helt korrekt Twelfth Night eller Epiphany Eve.

I Bibeln står ingenstans när på året Jesus föddes. Det var skattskrivning varför folket i Palestina skulle söka upp sina hemorter. De få källorna som finns ger inga exakta uppgifter. Det kanske var en folkräkning, vilket skedde lite då och då i de romerska provinserna, för att sedan räkna ut hur mycket provinserna skulle betala i skatt till Rom.
Läs mer om detta på Wikipedia i artikeln: Publius Sulpicius Quirinius om dateringen av Jesus födelse, och vilka källfakta som finns bevarade till vår tid från denna tid.

Under hednatiden i Rom firades saturnusdagarna eller saturnalierna under årets mörkaste tid kring vintersolståndet den 17-23 december. Det var riktigt populära och lössläppta festligheter. Herrar och slavar kunde byta roller och man gav varandra gåvor.

När kristendomen blev statsreligion i Romarriket under 300-talet fanns redan en festtid som gjordes om till en kristen högtid. Jesus fick således sin födelsedag lagd till denna midvintertid. Jesus kusin, Johannes döparen, var sex månader äldre, så hans födelsedag hamnade då automatiskt till sommarsolståndet. Två hednafester blev då förvandlade till två kristna högtider.

--------------------------------------------------------------------------------------------Nu till julklapparna
När Jesus föddes i Betlehem lyste en stjärna över hans födelseplats. Urkällan är vag i detta också. Var det ett stall eller en grotta? Eller avvändes grottor som stall? Konstnärer har tolkat det på olika sätt. Vi i norr ser födelseplatsen mer som ett fristående stall, då vi inte har så värst många grottor i vårt land.

Nåväl, efter födelsen kom herdarna dit men de hade inga gåvor med sig. Jesus fick gåvor av de tre vise männen. De kom inte fram till Betlehem förrän på trettondagen, alltså på den trettonde dagen efter födelsen, om man räknar födelsedagen som dag ett.

De hade med sig tre gåvor: guld, rökelse och myrra. Men hur många var de vise männen?
I Bibeln står inte antalet. De kunde varit två, tre, fem eller femtiotre? Jag tror att eftersom gåvorna var tre, tog man för givet att de var tre, som det heliga tretalet.

Enda källan till födelsen är ur Matteusevangeliet kapitel 2. Här ett utdrag ur Bibeln.nu:

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom."

Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem.

Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

De tre vise männen, också kallade för heliga tre konungar, omnämns inte i Bibeln till namn. Enligt legender heter de: Caspar, Melchior och Balthasar, eller som de heter hos oss: Kasper, Melker och Baltsar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Om de tre vise männen var stjärntydare som den nya bibelöversättningen skriver, så är det lättare att koppla stjärngossarna i Luciatåget till de tre vise männen. Stjärntydare = stjärngossar. De förutspådde att Jesus skulle födas och följde stjärnan som ledde dem till Betlehem, men först efter att ha hälsat på hos kung Herodes i Jerusalem.

I folksederna innan vårt moderna Luciafirande fanns, samlades unga män på annandag jul eller under trettonhelgen och samlade mat och dryck till ett gemensamt kalas. Eller så var det studenter som samlade mat eller annat för sitt uppehälle under sitt jullov. De sjöng och framförde delar ur berättelsen om hur stjärnan förutspådde Jesus födelse. De kallades för stjärngossar eller staffanssångare.
I vår tid har dessa karaktärer delegerats till bifigurer i Luciatågen och flyttats till den 13 december.

Seden som ynglingarna höll på med kallades att gå med stjärnan. De bar med sig en stor stjärna som innehöll ett ljus. Stjärnan kunde vara gjord av plåt, vaxat papper eller annat.
Läs mer om seden: Att gå med stjärnan på Nordiska museets hemsida.

Till sist undrar jag varför stjärngosseutrustningen som finns att köpa är så trist till utförandet? En tråkig vit pappersstrut till hatt med blaskguldigt tryck. Stjärnan som följer med är en liten pyttesak på en kort pinne.

Varför kan man inte införa den upplysta stjärna igen som stjärngossarna bar förr i tiden? Lucia har sin ljuskrona, tärnorna har sina ljus, så då kunde man ha upplysta stjärnor till stjärngossarna? Med dioder kunde man få en fin effekt.


Källor: Wikipedia, Bibeln.se, Nordiska museet, bildsökningar på Google och egna minnen. Målningen med "Konungarnas tillbedjan" ("The Adoration of the Magi") är målad 1526 av den holländske konstnären Quinten Matsijs (Quentin Matsys), 1466–1530.

.