måndag 27 februari 2012

Adam och Eva - med och utan fikonlövDenna bild visar Adam och Evas utdrivande ur Edens lustgård, och målades 1425 av den italienska konstnären Masaccio.

När katolska kyrkans moralister fick nog av nakenhet i konst och skulpturer, gjorde de allt för att skyla det som de ansåg var oanständigt. Det började med en bulla från det tridentinska kyrkomötet 1557 om att förbjuda nakenhet i kyrklig konst. Denna målning med Adam och Eva censurerades dock först år 1680, när Innocentius XI var påve.

Men hur hade kyrkan tänkt att man skulle kunna gestalta det fridfulla, oskyldiga och nakna livet i paradiset, innan Eva och Adam åt av kunskapens frukt, och på grund av detta upptäckte sin nakenhet och kastades bryskt ut?

När målningen restaurerades 1980, återskapades målningen till sitt ursprungliga skick. 300 år gick det från censureringen, till att tiden var mogen att åter få se Adam och Eva i sin naturliga skönhet.


Målningen är restaurerad till nästan sin ursprungliga prakt. Ålderns patina får inte tas bort så att den ser nygjord ut.

En reflektion:
Adam och Eva har navlar!
De första människorna på jorden skapade Gud alldeles själv. Adam formade Gud av jord och blåste sedan liv i honom. Eva skapades av Adams revben. De var således inte födda av en kvinna och därför inte kunnat ha några navlar. Från moderkakan i mammans mage går navelsträngen till barnet, alltså är naveln ett ärr efter födseln. Det har konstnären missat. Men det kan ju vara medvetet gjort av honom, för att visa betraktaren att Eva och Adam är vanliga människor, precis som du och jag.


Adam och och Eva har navlar!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Konstnären Masaccio (Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi Cassai), levde 1401-1428. Han blev bara 27 år gammal. Masaccio var i huvudsak verksam Florens och var den italienska ungrenässansens främste målare och var stilbildare för många samtida konstnärer.
Renässans betyder pånyttfödelse och kommer från franskans renaissance. Det syftar på att det är tiden efter den "mörka" medeltiden, då man återupptäckt antikens förlorade värld med bland annat konst, arkitektur, filosofi och litteratur.

Begreppet medeltiden skapades vid 1600-talets slut, och syftar på att det ansågs vara en mörk period mellan det idealiserade högstående antiken och pånyttfödelsen av de antika idealen med renässansen. Tidigare kallades denna tid för Dark Ages på engelska. Numera kallar man det rätt och slätt för Middle Ages.

Mycket av de antika vetenskaperna i Europa förlorades efter romarrikets fall vid 400-talet. Om inte araberna tagit över de antika vetenskaperna och utvecklade dem under medeltiden så hade inte renässansen varit möjlig. Araberna skapade kunskapscentra överallt i det muslimska eller det så kallade moriska väldet. När de kristna erövrade staden Toledo den 25 maj 1085 från morerna i Spanien, övertogs lärosätena och biblioteken. Istället för att bränna böckerna satte man igång att översätta dem.

De medeltida europeiska kunskapstörstande akademikerna vallfärdade till Toledo för att ta del av de översatta skrifterna. Västerlandets törst efter bildning väcktes åter till liv, då antikens och arabernas källor var tillgängliga för Väst- och Nordeuropa. Men det är en helt annan historia.

Läs mer om konstnären Masaccio på Wikipedia.

Läs mer om konstcensur i artikeln: Fikonlöv och borthuggna snorrar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

När Adam och Eva levde i Edens lustgård fick de äta av frukterna från alla träd men inte ur kunskapens träd. Men ormen övertalade Eva att ta av frukten och även ge Adam av den. När de ätit säger Bibeln: "Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna." (Första Moseboken, kapitel 3, vers 7). Därefter drevs de ut ur Paradiset.

I Bibeln står det inte vad för slags träd kunskapens träd var. Jag har ofta sett att det gestaltas som ett äppelträd och att Eva räcker ett äpple till Adam. Däremot står det i Bibeln att de dolde sin blygd med fikonlöv.
I slutet av medeltiden gestaltade målaren Albertus Pictor (ca 1445-1509) i Täby kyrka Adam och Eva med ruskor som mer ser ut som basturuskor av björkris, tycker jag. Det växte troligtvis inga fikonträd i Sverige i slutet av 1400-talet, så björken var mer bekant hos nordborna.

Bilderna som Albertus Pictor målade hade sina förlagor i Biblia pauperum, en bildbibel som kom ut i flera versioner från och med 1200-talet, och var rätt spridd under 1400-1500-talen.

Adam och Eva iklädda lövruskor, med frukterna från kunskapens träd. Målningen av Albertus Pictor finns på läktaren i Täby kyrka i Uppland. Se fler målningar från kyrkan: Täby kyrka.


Biblia pauperum, betyder de fattigas bibel på latin, här med en illustration som kan ha inspirerat Albertus Pictor. Böcker var dyra att framställa vid den tiden, så namnet på den rikt illustrerade Bibeln syftade nog hellre till att bilderna gjorde det lättare att läsa för dem som var fattiga i anden, än i penningpungen.


Källor: Wikipedia; Bibeln; Teveserien Öst till väst - Del 1. Renässansen och islam, 2011 (East to West - 1. The Renaissance and Islam); Fakta- och bildsökningar via Google; och egna minnen.

.

tisdag 21 februari 2012

En modig kvinna - Emmeline PankhurstVid sekelskiftet 1900 fanns det många modiga kvinnor som kämpade för lika rättigheter för könen, och framför allt för kvinnors rätt att få delta vid val.

Det fanns en tid då vissa (läs: män) tyckte att kvinnor inte förstod sig på viktiga saker, och ansåg att kvinnor stod lägre i förstånd än män. Vilket trams! Läs bland annat i min artikel vad kvinnorna gjorde under andra världskriget: Nitaren Rosie vann kriget!

En av dessa kämpande kvinnor för rösträtt var Emmeline Pankhurst, (1858-1928).
Hon och hennes medsystrar och -bröder, lyckades få till stånd förändringar som lade grunden till ett mer jämlikare samhälle för framtida generartioner.
Kvinnor som kämpade för kvinnlig rösträtt kallades för suffragetter. Ordet suffragett kommer latinets suffragium, som betyder röst vid val.

Civil olydnad var metoden de använde i sin strävan att väcka uppmärksamhet. Fast vissa använde tyvärr skadegörelse och våld när de blivit tillräckligt provocerade.

Pankhurst kunde ha stannat vid sin härd och ta hand om man och barn och skött om sitt hem och utseende. Hon kunde ha ägnat sitt liv åt shopping, resor och nöjen, och efteråt helt utschasad åka på spa och knyta ihop sina nerver.
Men hon ville annat av sitt liv.

Tack Emmeline, och alla andra som hade kraft och mod att reagera mot dumhet och gamla förlegade tankesätt.

”Att tänka stort är bra, men att tänka rätt är större”.

Läs mer om Pankhursts liv och gärningar i den utmärkta artikeln i Wikipedia: Emmeline Pankhurst.


Emmeline Pankhurst reste runt i Storbritannien och USA och talade om rösträtt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ett klädesplagg som förknippas med kvinnofrigörelse lanserades av Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) redan omkring 1850. Den som gjorde dräkten känd var däremot Amelia Jenks Bloomer, som i sin tidning drev en kampanj för den rationella dressen som ökade rörelsefriheten för kvinnan. Dräkten bestod av en knälång kjol och under den bars vida byxor som ofta snördes ihop vid vristerna. Detta var en protest mot dåtidens mode med korsetter, snörliv och långa och tunga kjolar. Dräkten kom att kallas för Bloomerdress eller bloomers.


Dräkten bars ofta av den tidens feminister och rösträttsaktivister. Kvinnorna som bar den rationella dräkten blev tråkade och hånade i offentligheten, så trenden tog snabbt slut. Men med cykelns intåg i slutet av 1800-talet fick dräkten en renässans, då en kvinna inte kunde cykla i den tidens hopsnörda mode.


Bloomers på en modern cyklist.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Det sägs att kvinnor under 1970-talet brände sina behåar i protest mot kvinnoförtrycket. Enligt sajten Faktoider.nu berättas att det är en seglivad myt. Upprinnelsen till denna kommer troligtvis från en aktion mot en Miss America-tävling i Atlantic City i USA 1968. Kvinnor samlades och slängde behåar, gördlar, papiljotter, lösögonfransar och andra så kallade kvinnoförtryckande saker i en soptunna, kallad för "Freedon Trash Can".

Att bränna amerikanska flaggor eller inkallelseordrar för militärtjänst till det då rådande Vietnamkriget, var däremot politiska handlingar som skett i verkligheten. Kvinnosaksaktionen har medvetet eller omedvetet blandats ihop med dessa uppeldningar och blivit en seglivad myt. Myten kan också ha gett upphov till behå-bränningsaktioner i verkligheten.
Läs mer om myten i artikeln: BH-bränning.


Aktion mot Miss America-tävling 1968.


Källor:
Wikipedia; Boken Kropp och kläder av R. Broby-Johansson; Faktoider.nu; Bildsökningar via Google; och egna minnen.

Överst bilden visar när Emmeline Pankhurst blir arresterad utanför Buckingham Palace i London i maj 1914.

.

onsdag 15 februari 2012

Nitaren Rosie vann kriget!Kvinnorna vann det andra världskriget!
Eller snarare att utan deras insatser hade krigföringen för de allierade gått sämre.

I min artikel: Montezuma Red på allas läppar? berättar jag om att kvinnor under andra världskriget som tog värvning i den amerikanska armén uppmuntrades att vara feminina. De skulle vårda sitt yttre och gärna fick använda stilfull makeup för att visa upp en proper och välvårdad sida av kriget.

Kvinnornas stora roll i kriget skedde mer hemmavid än ute i fält. Före kriget var tre miljoner amerikaner arbetslösa efter depressionen, och många kvinnor hade sin roll som oavlönade hemmafruar. När USA gick med i kriget anmälde sig 43 miljoner män till krigsmakten. 1943 hade tio miljoner amerikaner kallats in till militärtjänst. För att fylla alla vakanser värvade man den tidigare ej förvärvssysselsatta befolkningen, alltså kvinnorna, till olika arbeten som männen lämnat.

Bilden överst är en affisch från 1942. Kvinnan kallas för Rosie the Riveter, Nitaren Rosie på svenska. Rosie är en fantasifigur som skulle locka kvinnorna att ta arbete i industrin och speciellt inom krigsmaterieltillverkningen.
Den som stod modell till affischen var Geraldine Doyle, 1924-2010.

Sloganen We Can Do It! påminner lite om den slogan som Barack Obama använde av sig i presidentvalet i USA 2008: Yes, We Can! eller hur?


En hyllning till Amerikas första svarta president och samtidigt 44:e vite president!

--------------------------------------------------------------------------------------------

USA höll sig utanför andra världskriget till en början. När japanska flygplan den 7 december 1941 bombade flottbasen Pearl Harbor på Hawaii, gick landet dagen därpå med i kriget.
Hela landet mobiliserade sig, och industrin som gått på sparlåga efter 1930-talets depression ställdes om till att betjäna krigsmakten.


Attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941. På bilden brinner fartyget USS Shaw efter att ha träffats av tre japanska bomber. Fartyget reparerades och sattes åter in i kriget och skrotades i juli 1946.


USA:s krigsmakt behövde mängder av förnödenheter och krigsmateriel. Industrin fick ett stort uppsving och efterfrågade många arbetare. Logistiskt sett kan man säga att det var de amerikanska kvinnorna som vann kriget. Det var många kvinnor som byggde stridsvagnar, flygplan och stridsskepp.

Under de tre och ett halvt år som USA var med i kriget producerades:
- 7.333 fartyg
- 88.000 stridsvagnar
- 300.000 flygplan
- 20 miljoner gevär och handeldvapen
- 40 miljarder kulor

Krigsindustrin skapade jeepen som var ett enkelt och mycket praktiskt militärfordon ute i fält. Under krigsåren skeppades 600.000 jeepar till de amerikanska styrkorna runt om i Världen. I slutet av kriget producerades tre jeepar var fjärde minut, det vill säga en jeep var 80:e sekund!

Priset i mänskligt lidande på hemmaplan blev högt. Under krigets första 16,5 månader dödades 12.000 amerikanska soldater i krig, medan 64.000 arbetare dog i olyckor och sex miljoner blev skadade hemma i USA.
Hela kriget kostade den amerikanska staten 300 miljarder dollar. Det var dubbelt så mycket som hela den amerikanska staten betalat ut sedan George Washingtons dagar, det vill säga från när nationen föddes 1776.


Operation Overlord vid Omaha Beach i Normandie.

I juni 1944 hade tre miljoner amerikanska soldater mobiliserats i Södra England i Operation Overlord. Krigsmaskineriet hade skeppat över mängder av materiel från USA. 3,5 ton utrustning, krigsmateriel, förnödenheter, medicinsk utrustning etc per soldat. En japansk soldat hade samtidigt drygt ett kilo per man.

Den effektiva amerikanska organisationen var en av orsakerna som gjorde att USA vann kriget efter Dagen D den 6 juni 1944. 70.000 amerikaner landsattes i Normandie, varav 1000 av dem dog första dagen. 5.000 fartyg och 10.000 flygplan var med i den första vågen.
När Operation Overlord var över hade nästan 126.000 amerikaner dödats, skadats eller försvunnit i slaget om Normandie.
Efter Dagen D fördes 877.000 allierade soldater in på europeiska fastlandet. Under hela kriget hade 5,4 miljoner amerikanska soldater invaderat Europa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

När kvinnorna kom ut i förvärvsarbete under kriget ökade deras köpkraft. Kvinnor som tidigare inte haft någon inkomst, fick en egen ekonomi som de kunde köpa saker för.
Det byggdes 11.000 snabbköp och handeln ökande med 12 procent. Även staten vann på att fler yrkesarbetade. Skatteinkomsterna var 4 miljoner dollar 1939. Sista krigsåret 1945 hade de ökat till 42 miljoner.

Efter kriget var den amerikanska infrastrukturen intakt, till skillnad från de krigshärjade länderna i Europa och Asien. Fyra år efter krigsslutet tjänade amerikanerna dubbelt så mycket än före kriget. Industrin gick på högvarv. Under de kommande femton åren föddes 50 miljoner barn. 20 miljoner nya jobb skapades under 25 år.

Under 1950-talet blomstrade ekonomin och konsumtionen steg rekordartat. Efterfrågan ökade på allt: detaljhandel, vitvaror, hemelektronik, kläder, skor, kosmetika, skönhetssalonger, bilar, färdiglagad mat etc. Allt fanns tillgängligt för alla i samhället.

Efter krigsslutet 1945 och när männen återvände, ville inte alla kvinnor tillbaka till hemmets trygga vrå. Valfriheten att kunna styra sitt eget liv och kunna tjäna sitt eget levebröd blev grunden till den uppvaknande feministiska rörelsen ett decennium senare.
Men det är en helt annan historia.

Nästa artikel handlar om kvinnofrigörelse: En modig kvinna - Emmeline Pankhurst.


Grrrlpower!


Denna artikel har hämtat sitt mesta innehåll från den amerikanska serien "America - The Story of the US" avsnitt 10 om andra världskriget.

Källor: Wikipedia; Radioprogrammet Stil från den 15 oktober 2010 i P1; Teve-serien America - The Story Of The US, från 2010, avsnitt 10 - World War II (originaltitel: America - The Story of Us); Bild- och faktasökning via Google; och egna minnen.

.

torsdag 9 februari 2012

Skäggens återkomst i modetI förra artikeln skrev jag om skägg. Nu tar jag steget till skägget på överläppen.
Mustasch kommer från franska moustache och italienska mostaccio, vilket troligen kommer från grekiska mystax som betyder överläpp, mustasch.

Det liknande ordet musch är en liten svart lapp av till exempel sidentyg som kvinnor förr smyckade ansiktet eller synliga delar av kroppen med, för att förstärka hyns glans och vithet. Vissa hävdar att bruket att bära musch var att dölja ärr förorsakade av till exempel syfilis eller smittkoppar. Musch kommer från franska mouche och vidare från latinets musca som betyder fluga. Så det har inget med mustasch att göra.

Tidigare kallade man hela skäggprydnaden för mustascher, alltså stod i plural. På samma sätt som byxor för ett klädesplagg. Men jag har aldrig sett män i ett halvt överläppsskägg som kallat det för en mustasch.

I radioprogrammet Stil från 4 november 2011 berättades att många manliga modeller på modets estrader och catwalken, numera bär skägg. Yrkesgrupper som tidigare varit renrakade inom t.ex. bank- och finansvärlden har också låtit ansiktsbehåringen växa ut.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Här nedan följer en kavalkad av olika mustascher. Mustaschtyperna som tv-spelsfigurerna Mario och hans antagonist Wario bär, får nog räknas till fiktiva stilar som ingen äkta man kan anlägga. Möjligtvis med hjälp av mycket vax och formsprej.


Guy Fawkes / Frank Zappa / Magnum P.I.
Burt Reynolds / Santana / Wario


Mario / Prince / Clark Gable
Dear Watson / Martin Luther King / Captain Hook


Zorro / Tom Criuse (Scientologist) / Gandhi
Ringo Star / Einstein / Stalin


George Michael / Thomson [Dupont] / Thompson [Dupond]
Bove / Salvador Dali / General Lee


Lars the Viking / Hitler / [Django] Reinhardt
Hercule Poirot / Asterix / Motorhead

--------------------------------------------------------------------------------------------

Här följer ytterligare en kavalkad av formade småskägg och mustascher. Jag har behållit de engelska namnen.


Coathanger / Shark Jaw / Prussian
Pagoda / Landing Strip / Soul Shadow
Hughes Dirty


Delta Dirty / Stubble Goatee / Tear Drops
I Beam / Stubble Thin / Stubble Lean
Trailer Fu


Chin Dip / Topped Chin Dip / Dribble Dip
Topped Dribble Dip / Morse Code / Soul Balbo
Pyramid

--------------------------------------------------------------------------------------------

Som med alla modevågor kommer skäggen att försvinna från catwalken en dag, och de renrakade ansiktena kommer att ta över. Modet går i cykler.

Men inom gayrörelsen finns en undergrupp av män som kommer att behålla sina skägg. En grupp homosexuella män började protestera mot allt konstlat, tuperat, trimmat och slimmat inom gayvärlden vid 1980-talets slut. De ville vara sig själva och tog avstånd från det ytliga och glamorösa. De ville lufsa runt i sina jeans och rutiga skjortor. Låta kroppsbehåringen vara kvar och skägget växa, och struntade i om de hade några extrakilon att bära på.

De representerar idag björnkulturen och kallas för bears på engelska, eller björnar på svenska. Denna subkultur uppstod i USA i under 1980-talet och spreds sedan ut över världen. Björnarna har en egen flagga som skapades av Craig Byrnes 1995. Flaggan har hämtat inspiration från regnbågsflaggan, men har andra färger.
Vad färgerna står för är det delade meningar om. Det kan antingen symbolisera hud- och hårfärg på alla jordens olika folk, eller färgen på alla vilda björnar, eller bara vara grafiskt snygga färger som skaparen av flaggan tyckte passade ihop.


Björnflaggan, eller som den också kallas: The International Bear Brotherhood Flag.


Själv lät jag mitt skägg växa ut sommaren 1985, och har bara varit helt renrakad tre gånger sedan dess. Några veckor sommaren 1986; kring den 14 juli 1989, då jag var med i en teatergrupp och spelade Robespierre i en föreställning i Stockholm om den franska revolutionens 200-årsminne, samt någon vecka sommaren 1994 när jag arbetade i Umeå.
Mitt skägg blir kvar, även när modet skiftar. Det är ett med mig och en del av min personlighet.

Läs även mina tidigare artiklar om skägg:
Sluta mumla i skägget!
Skäggiga damer och styrka
Tala ur skägget, karl!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Källor: Wikipedia; Boken Främmande ord, 2008; Sveriges Radio, Stil 2011-11-04 Hemingway - det första litterära PR-snillet som skapade både myt och mode; Bildsökningar via Google; och egna minnen.
Bilden överst med det överkorsade rakbladet är lånad från eventet Bearcelona i Barcelona, Spanien.

.

lördag 4 februari 2012

Tala ur skägget, karl!


I radioprogrammet Stil från 4 november 2011 talades det om att skäggen på männen har kommit tillbaka. Efter en renrakad tid under 1980- och 1990-talen har nu skäggen börjat växa på männen igen. Vem minns tredagarsstubben från 1980-talets herrmode, nu när männen låter stråna växa ut?

Vid sekelskiftet 1900 började de skäggiga karlarna försvinna och ett renrakat mode uppstod. Det släta ansiktet skulle visa på urbanitet, modernitet och renhet från det murriga och lurviga 1800-talet. En ny tid hade börjat.

Under det första världskriget 1914-1918 användes mycket stridsgas. För att gasmaskerna skulle sitta tätt var det en fördel om soldaterna var renrakade. Helskäggen försvann inom det militära, men en liten mustasch fick alltid plats i masken. Vid andra världskriget 1939-1945 var det helt renrakat som gällde.

På 1950-talet började skäggen, oftast små och välansade, dyka upp på männen igen, och det kulminerade under 1960-och 1970-talens storskäggsera. En skäggig man visade sin protest till militarismens renrakade stil. En fri själ lät skägget växa.

Under det slimmade och propra 1980-talet försvann skäggen ur modet och en kort stubb var det mesta i skäggväg då. Men helt plötsligt började skäggen växa igen efter det nya millenniet. Det kan vara en protest mot det konstgjorda och snabba samhällsomdaningarna med allt fortare rullande hjul.

Ett skägg är en stilla protest från framförallt storstadsmän inom kreativa yrken som media och reklam, som vill visa på hur naturen egentligen vill att de ska se ut. Det tar tid att odla ett rejält skägg i det uppskruvade samhällstempot. En symbolhandling för en längtan till en ny grön våg med flytt till landets idylliska frid och naturlighet.

Till skillnad från 1960-talets revoltskägg, ska det moderna skägget idag vara ansat och propert. Tidigare helt renrakade yrkesmän som banktjänstemän och advokater har också börjat bära skägg, men dessa skägg är välansade för att passa yrkesrollen. Fast vissa män låter skägget växa helt vilt som sitt kännemärke och stil. Ett vildvuxet skägg är inte slapphet och brist på engagemang, utan ett samtidsmode med en tanke bakom.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Här följer en kavalkad av olika skäggtyper eller skäggstilar. Några beskriver hur de ser ut, som ankstjärt, cykelstyre eller ankare. Flera av stilarna har blivit namngivna av kända skäggbärare av just den skäggstilen. Andra från grupper som burit dem, och vissa från film- och dataspelsvärlden. Jag har behållit de engelska namnen.


Hollywoodian / Mutton Chops / A la Souvarov
Short Boxed Beard / Goatee / Chin Curtain
Ducktail / Fu Manchu / Old Dutch


French Fork / Handlebar and Chin Puff / Van Dyke
Hulihee / Petit Goatee / Franz Josef
Dali / Rap Industry Standard / Sparrow


Friendly Mutton Chops / Balbo / Handlebar
Anchor / Napoleon III Imperial / Super Mario
Klingon / Federation Standard / The Mighty El Insecto


The Zappa / Soul Patch
The Winnfield / Copstash Standard
Handlebar and Goatee / Pencil


Square / Guy Fawkes / Goat
Biker / Fu Manchu / Handlebar
Chinstache / French Waiter / Amish


Walrus / Lumberjack / Civil War
Pervert / Hobo / Chops
Soulpatch / Backstreet / 90210


Chaplin / Grizzly
Virgin / ZZ (ZZ Top) / Captain Lou (Lou Albano)
Security Guard / Satanist


Typ på tre stora skägg: Verdi, Garibaldi och Spade.


Man kan tävla i allt! Dessa herrar är vinnarna i World Beard and Moustache Championships 2011 i kategorin helskägg (Full Beard Categories). För att se de andra vinnarna i alla kategorier klicka på länken ovan.


I nästa artikel skriver jag mer om hårväxten på överläppen.
Läs även mina tidigare artiklar om skägg:
Sluta mumla i skägget!
Skäggiga damer och styrka
Skäggens återkomst i modet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fryser du om ansiktet i vinter, har dålig skäggväxt eller inte orkar vänta på att det ska växa ut, kan man köpa en huvudvärmare i form av ett skägg från firman Kitty Hawk Kites. Den har även ett betydligt trevligare utseende än en mörk rånarluva, som kan skrämma slag på folk i stan och tro att du är en bankrånare eller annat hemskt.
Skägget finns i gult, brunt, grått och svart. Till jul kan man köpa en med tomteluva och vitt skägg :-)
Vill man inte köpa den, kan man sticka en själv eller be någon som är duktig med stickor. Garanterat att folk blir glada om de ser dig med en sådan i vinter.


Den gula modellen av värmaren heter Viking. Den finns även i brunt (Lumberjack), grått (Grandpa) och svart (Pirate).


En värmande huvudbonad som är lite säsongsbetonad för december månad. Den här modellen heter Santa.


Källor: Wikipedia; Sveriges Radio, Stil 2011-11-04 Hemingway - det första litterära PR-snillet som skapade både myt och mode; Kitty Hawk Kites; Bildsökningar via Google; och egna minnen.
Översta bilden visar den australienska skäggrockgruppen The Beards.

.