lördag 29 januari 2011

Tre, fyra eller åtta vise män?


Hur många var de de vise männen som omnämns i Bibeln? De män som kom till det lilla Jesusbarnet med tre olika sorters gåvor och vad var de för några?
I förra blogginlägget tolkade jag dem som stjärntydare, och kopplade dem till traditionen med stjärngossar i våra Luciatåg.

Bibeln berättar inte antalet på dem. Då de gav tre gåvor har man tolkat att de var tre. I olika traditioner har de varit allt från tre, fyra eller åtta stycken. I vissa östliga traditioner har det varit upp till tolv vise män.

Jag har tittat i olika svenska översättningar av Bibeln för att se vad de skriver om dessa män och varifrån de kom från.
Urkällan Matteusevangeliet, kapitel 2, vers 1-12, berättar om männen som kom till Jerusalem och frågade efter det nyfödda gossebarnet. De träffade kung Herodes och tog sig vidare till Betlehem där de fann Jesus. De överlämnade sina gåvor med guld, rökelse och myrra och återvände sedan direkt hem till sig, utan att gå tillbaka till kung Herodes och skvallra om var de hade funnit Jesus.

Här nedan ser du en sammanställning på vad de kallas:

"wise men aff österlanden"
Thet Nyia Testamentit på Swensko av år 1526. (Ånyo utgifvet af Aksel Andersson, 1893.) Denna text är hämtad från sidan 15 av Thet Nyia Testamentit från Projekt Runeberg.

"visa* män från Östern"
Svenska Reformationsbibeln, Svenska reformationsbibelsällskapet på, www.bibel.se
[förtydligande med asterisk = *österlänska stjärntydare]
Svenska Reformationsbibelsällskapets, översättning av Textus Receptus utgiven 1894 samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703. Andra upplagan utgiven såsom särtryck 31 december 2010, revision H.

"vise män från österns länder”
Bibeln eller den heliga skrift, Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1971 (1917 års kyrkobibel)

"magier ifrån österland"
Nya testamentet. Ny översättning med förklarande anmärkningar av P. Waldenström, fjärde upplagan, Svenska missionsförbundets förlag, 1921.

Enligt denna text förklaras vad magier är: Magierna, egentligen en folkstam, bildade bland perserna och mederna enansedd prästkast, vilken huvudsakligen sysselsatte sig med hemlig naturkunskap, astrologi och medicin. Även bland babylonierna fanns en sådan orden. Namnet magier begagnades sedan i allmänhet om sådana, som ägnade sig åt dessa vetenskaper. En mycket gammal sägen, vilken var bekant redan för Tertullianus († 220), förmäler, att de här omnämnda magierna skola hava varit konungar (eller av konungslig börd). Ovisst ehuru icke omöjligt. Huru mångade varit, säges icke. En gammal sägen är, att de varit tre.
Denna text är hämtad från sidan 5 i Nya Testamentet från Projekt Runeberg.

”astrologer från östliga trakter”
Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1976.
Denna text finns även att läsa digitalt på Jehovas vittnens hemsida.

”några österländska stjärntydare”
Bibeln, Bibelsällskapet på bibeln.se. (Bibel 2000, 1999-års översättning)

"visa män* från Östern"
Svenska Folkbibeln online. Stiftelsen Svenska Folkbibeln.
I fotnoten står det: visa män: Dvs österländska stjärntydare. De hörde till de många hedningar som hade hört löftena om Messias (4 Mos 24:17) och som väntade på Israels Frälsare. Israel hade levt i fångenskap i Österlandet, och Israels hopp hade där blivit känt bland hedningarna.
Denna text finns att läsa på: Svenska Folkbibeln online. Sök i Bok: Matt, Kapitel: 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du läsa ett litterärt verk om de vise männen finns boken "De vise männen" av den franske författaren Michel Tournier, från 1982. Bokens originaltitel på franska är "Gaspard, Melchior & Balthazar", utgiven 1980.
På svenska heter de tre vise männen Kasper, Melker och Baltsar.

När jag letade efter bilder fann jag sajten: FreeChristImages.org. Vill du se fler bilder på de vise männen finns de på denna länk: The Wise Men And The Star Of Bethlehem.


Källor: Wikipedia, Bibeln (i flera svenska översättningar på nätet och i tryckt form): Projekt Runeberg på http://www.runeberg.org/ samt FreeChristImages.org.
Målningen överst med Konungarnas tillbedjan är målad 1564 av Pieter Bruegel den äldre, ca 1527-1569.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar