lördag 31 mars 2012

Vita lögner om antikens färgerI förra artikeln: Marmorvit antik - i regnbågens alla färger skrev jag om att antika skulpturer var målade i starka färger.
Vetenskapen om de bemålade skulpturerna har varit känd bland forskarna och konstvetarna sedan hundratals år tillbaka, men av någon outgrundlig anledning har inte de rönen fått någon vidare spridning, eller har medvetet eller omedvetet förträngts. När antiken gestaltats i konst och filmer har den vita stilen visats upp.

Kan det vara så att vanföreställningen hos förespråkare för den vita rasen, trott att den var den bästa och mest utvecklade och högstående kulturen mänskligheten skådat? Att de idealiserade marmorvita stadsstaterna i antikens Grekland och Rom, överglänste andra mer "ociviliserade" länder i öst, syd och väst, gällande kultur, rättsväsende, statsbyggande och förfining?

Den vita antiken var således en stil som kolonialmakter och rasistiska strömningar gärna hade som ideal om den rena, vita och vackra drömtiden i det förflutna. Till skillnad från mer ”primitiva” kulturer som till exempel den indiska och kinesiska som var färgglada i arkitektur, konst, kläder och bruksföremål.

Den unga amerikanska staten på 1700- och 1800-talen kopierade antik arkitektur och konst i vitaste marmor. De vurmade speciellt för det gamla romerska statsstyret som de tyckte överensstämde med sin egen republiks demokratiska ideal. Den vita antiken har utnyttjats även av rasistiska ideologier och totalitära stater som den italienska fascismen i Italien och Nazityskland.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Det är nu bra att kunskapen om den färgstarka antika västvärlden blir mer känd och spridd. Samt att det antika Grekland och Rom även fick influenser till sina civilisationer från andra färgrika utomeuropeiska kulturer. Det visar att européerna är som vilka andra folkslag som helst med sina förtjänster och brister. De som har sina rötter i norr behöver inte axla någon fantasiuppfattning att den vita rasen skulle vara någon upphöjd ras, som vet bättre än någon annan.

Folken i västlandet kan fortsätta måla med regnbågens alla färger, som de gjorde redan under antiken, och även under medeltiden, renässansen, barocken, rokokon och under stora delar av det mycket färgrika 1800-talet och speciellt under den viktorianska tiden eller oskarianska tiden som sprudlade av färg och form.

Nedan visar jag exempel på rekonstruerade bemålade antika skulpturer. Dessa har jag fotograferat den 10 oktober 2010 på vandringsutställningen Vita lögner som visades på Medelhavsmuseet i Stockholm vintern 2010/2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandersarkofagen funnen 1887 i Sidon i nuvarande Libanon. I den lades kvarlevorna av kung Abdalonymus som var en vän till Alexander den store. Alexander finns avbildad till häst i två scener på sarkofagen. Den ena i strid mot perserna, och den andra i jakt på vilda djur med persiska vänner.

Relieferna på sarkofagen har bevarad bemålning. Hittills har tjugotvå olika pigment kunnat identifieras. Persernas och grekernas dräkter är rikt mönstrade, liksom sadeltäcken och sköldar.

Originalet är från cirka 320 f.v.t. och finns i Arkeologiska museet i Istanbul.

Vinjettbilden överst är en detalj från ena kortsidan av sarkofagen, med Alexander den store till häst och iklädd en hjälm som ser ut som ett lejonhuvud.


Kortsida av sarkofagen, rekonstruerad till sin ursprungliga färgprakt.Se hur Alexandesarkofagen ser ut i original med sina kvarvarande färgrester från antiken: Alexander sarcophagus in the Istanbul Archaeological Museums.

Se en film på YouTube med närbilder av sarkofagens reliefer: ALEXANDER SARCOPHAGUS With CLOSE-UP Shoots.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aristions grav. Reliefen är rest vid graven till en aristokrat som bodde i Atens omland. I ultraviolett ljus och släpljus ser man en på rustningen en stor stjärna, ett lejonhuvud, en meanderslinga och ett sicksackmönster. I den vita tunikans tunna tyg ser man små kors och en fin fåll.

Originalet är från 520-510 f.v.t. och finns på Nationalmuseet i Athen.
Tunikans små gröna kors och fint dekorerade fåll.Se hur denna stele ser ut i original: Grave Stele of Aristion.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna skulptur kallas för den persiske ryttaren. Denna fann man i slutet av 1800-talet på Akropolis i Athen. Av alla statyer man funnit är det denna som har bäst bevarad originalbemålning från antiken. År 2007 gjordes över 300 pigmentanalyser och tack vare dessa kan man rekonstruera den ursprungliga färgsättningen. Ryttaren har mönstrade byxor och en dekorerad jacka. Hästens man var färglagd i grönt och rött och svansen var grön.

Originalet är från ca 510 f.v.t. och finns på Akropolismuseet i Athen.
Byxorna har ett harlekinmönster.


Jackan på den sittande ryttaren. Mönstret ser hämtad ut från 1960- eller 1970-talens formvärld, men är över 2500 år gammalt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lejon från Loutraki. Denna skulptur stod troligtvis på en grav som tillhört en aristokrat i Loutraki nära Korint. Man kan tydligt se vittringsspår efter färger på den, och det finns även lite färgpigment kvar på ytan.

Originalet är från cirka 550 f.v.t. och finns i Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn.
I ansiktet finns rader av punkter som markerar var ett lejons morrhår och ögonhår växer.


Röda klor och grinande gap med vassa tänder för att injaga skräck i betraktaren.

--------------------------------------------------------------------------------------------

År 1760 fann man skulpturen Artemis från Pompeji vid en utgrävning i den återfunna romerska staden som begravdes vid Vesuvius utbrott den 24 augusti år 79. Skulpturen hade kvar mycket bevarad bemålning. Redan då fick man belägg att antika skulpturer var målade och inte marmorvita.
Denna Artemis trodde man från början var en tidig grekisk skulptur, men idag vet forskarna att hon är skapad under tidig kejsartid efter en grekisk förebild från cirka 480 f.v.t.
Ursprungsfärgerna får man fram genom spektroskopi och infrarött fotografi.

De antika romarna uppskattade gamla saker och förde från Grekland konstskatter till sitt land. Det kan vara så att färgen hade bleknat på de grekiska originalen och man efterhärmade de blekta färgerna i sina kopior av grekiska konstverk. Det rosa på bandet på Artemis kan till exempel ha haft en mycket mörkare färg.

Originalet finns på Museo Nazionale i Neapel.


Sandalen med sin röda rem.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Se fler antika konstverk hur de kunnat vara färglagda: Top 10 Color Classical Reproductions.


Källor: Utställningen "Vita lögner" på Medelhavsmuseet i Stockholm (Visades 9 oktober 2010 - 30 januari 2011); Wikipedia; YouTube; Egna fotografier och minnen.

.

lördag 24 mars 2012

Marmorvit antik - i regnbågens alla färger


Många av oss associerar grekisk och romersk antik som marmorvit. Skulpturerna från den klassiska tiden tittar på oss med livlösa vita ögon på museerna. Ruinerna av byggnadsverk är omålade och pelarna lyser vita. Det är det antika idealet. Vit, vacker och skön. Men har det alltid varit så?

När man återupptäckte antiken, under renässansen och framåt, började skulptörer efterapa de funna konstskatterna och högg ut det ena efter andra marmorblocket som kopior och rekonstruktioner av de antika verken. Michelangelo (1475-1564) blev starkt influerad av de kritvita skulpturerna från antiken. Nya verk skapades inspirerades av det höviska och rena antika idealet. Under barocken och nyklassicismen fortsatte vurmandet för de bländvita skulpturerna som bland annat hos konstnärerna Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680) och Antonio Canova (1757-1822). Generation efter generation lärde känna antiken som ren och vit.

Men nu har forskningen tagit ett steg framåt mot en mer nyanserad bild av antika konstverk. När man börjat syna antikens skulpturer, reliefer, byggnadsdetaljer etcetera med lupp och vetenskapliga metoder, framträder en ny och färgrik period fram.

Tidigare hade man funnit vid utgrävningar i bland annat Herculaneum och Pompeji redan i mitten av 1700-talet, färgrika väggmålningar och mosaiker i husen, mängder av konst och bruksföremål, och glas i många färger. Numera är det även känt att tempel och skulpturer också var målade i bjärta kulörer. En antik skulptur ansågs ofärdig så länge den inte var målad.

Det fanns även vävda och färgade textilier, samt målade konstverk på väv och säkert på trä också under antiken. Men inget av detta har bevarats till nutiden då materialet var skörare och mer förgängligt än sten, metall och tegel. Det finns däremot mängder av konst i form av mosaiker och väggmålningar som sprudlar av färg. Så föreställningen om den marmorvita antiken är bara en seglivad myt.

Att skulpturerna var bemålade visste forskarna redan 1818 då man fann en fris med skulpturer från Afaiatemplet på Egina som hade rester av färg på sig. Även under 1700-talet såg man färgrester på antika grekiska och romerska skulpturer, och kunde dra slutsatser att de varit bemålade. Men trots vetskapen om färgerna i över tvåhundra år fortsatte antiken framställas som vit. För att befästa myten tvättade vissa konstsamlare och museiintendenter bort kvarvarande färg på statyerna för att få dem, till vad då tror du? Till just att bli marmorvita.

När arkeologer idag gräver fram konstverk, gör man allt för att inte den sköra kvarvarande färgen ska skadas. Försiktigt putsas fynden från smuts och varje liten färgrest noteras. Utifrån detta kan man rekonstruera färgåtergivningen. Ögon, ögonfransar, olika färgskiftningar i hår, mönster på klädesdetaljer går att få fram. Det som man inte kan se med blotta ögat kan man få fram med hjälp av olika kemiska metoder, vittringsspår i marmorn, eller med spektroskopi, infrarött fotografi eller med ljusbestrålning med ultraviolett ljus.

Idag får vi tänka om när det gäller hur man ska gestalta antiken. Istället för en vit antik, får vi tänka det som ett modernt nöjesfält, som sprudlar av färger och mönster.

Nästa artikel: Vita lögner om antikens färger.

Alla bilder har jag fotograferat den 10 oktober 2010 på vandringsutställningen Vita lögner som visades på Medelhavsmuseet i Stockholm vintern 2010/2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Så här ser vi skulpturerna idag. Vita och med innehållslösa döda blickar. Detta ät ett huvud av en krigare som har stått på den östra gavelfältet på Afaiatemplet på Egina. På originalet kan man se färgrester och mönster. I ultraviolett ljus ser man det ännu tydligare.


När man analyserat och undersökt detta huvud med olika metoder, har forskarna rekonstruerat färgsättningen och hjälmens utseende med tillagt nässkydd och uppfällda kindskydd. En helt ny färgsprakande värld framträder.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nedan fler skulpturer från Afaiatemplet på Egina som huvudet ovanför. Originalen från 490-480 f.v.t. finns på Glyptoteket i München. Dessa föreställer strider mellan greker och trojaner.

Dessa skulpturer återfanns 1811. De hade bevarade färgrester på sig liksom att byggnadsdetaljer som gavelfältets lister, väggar och golv hade varit målade. Man har sedan återupptäckten försökt rekonstruera frisens färgsättning.


Den trojanske bågskytten Paris bär en kroppsnära orientalisk dräkt. I ultraviolett ljus och släpljus blir dräktens färg och mönster tydliga. Hans hår var av bly. Västen han bär har ett mönster med lejon och gripar.


Den trojanske bågskyttens klädedräkt får vilken modemedveten färgälskare av idag att dra ett djupt andetag av vördnad för antikens färgglädje.


Detalj av bågskyttens benkläder i ett komplicerat sicksackmönster.


Som en pendang till Paris är Teukros, en bågskytt i en grekisk rustning.


Ett sinnrikt meandermönster på dräkten i rött, blått och grönt.


Den stridslystna gudinnan Athena finns mitt på Afaiatemplets västra gavelfält. Här är det bara gudinnans mantel som är färglagd. Manteln som är kantad av ormar kallas för egid.


I ultraviolett ljus framträder på originalet målade fjäll.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mellan 530 och 480 f.v.t. ställdes upp mängder av skulpturer av flickor på Akropolis i Athen. Dessa marmorstatyer kallades för kore som betyder flicka på grekiska.
Efter att Akropolis plundrats av perserna år 480 f.v.t. ställdes inte statyerna upp igen utan begravdes i närheten av det heliga området. Då statyerna inte utsatts för klimatet så länge skyddades den kvarvarande färgen bättre i jorden.

En av dessa korestatyer kallas för Peploskoren. Det kan föreställa jaktgudinnan Artemis som har hållit pilar och båge i sina händer, eller vishetens gudinna Athena som har haft en lans i handen samt en hjälm eller krans på huvudet.

Originalet från ca 520 f.v.t. och finns på Akropolismuseet i Athen. Färgrester finns kvar på hennes hår, ögon, bälte och dräkt. När man studerar dräkten i ultraviolett ljus och släpljus ser man vittring av mönster av djurfigurerna.

En tolkning är att hon var vishetens gudinna Athena, med en lans i handen. Dräkten med djurfigurer tillhörde gudarnas och kallades för ependytes.Detalj av dräkten som bara gudinnor bar i konsten.


En annan tolkning är att hon var jaktgudinnan Artemis, med båge och pilar i händerna.


En tolkning är att hon hade en strålande krans av metall på huvudet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna gravskulptur fann man i Attika 1972 och kallas för Phrasikleias gravskulptur. Hon hade väl bevarad målning kvar och hade även rester av folie av guld, tenn och bly. Genom analys med spektroskopi och röntegnfluorescens fick man fram detaljer i dräkten.

Originalet från ca 550 f.v.t. Finns på Nationalmuseet i Athen.--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna stele med ullkorg är en gravrelief med en välbärgad kvinna som sitter på en rikt utsmyckad stol. Intill stolen finns en korg, kalathos, som användes vid ullspinning som var en viktig syssla för kvinnor under antikens Grekland.
I ultraviolett ljus och släpljus ser man de färggranna ornamenten.

Originalet är från 470-460 f.v.t. och finns på Antikenmuseum i Basel.--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna gravrelief kallas för Paramythions gravrelief och visar en fin vas kallad för loutrophores. I ultraviolett ljus ser man spåren av olika målade begravningsföremål och dekorationer på vasen och runt omkring.

Originalet är från ca 370 f.v.t. och finns på Glyptoteket i München.--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna torso med harnesk föreställer en bågskytt och ursprungligen stod den i Athenas tempel på Akropolis i Athen. I ultraviolett ljus och släpljus ser man de målade mönstren.

Originalet är från ca 470 f.v.t. och finns på Akropolismuseet i Athen.


En tolkning med gul färg.


En tolkning med förgyllning.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Detta huvud av Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, kallad Caligula är från romartiden. Alla de marmorvita romerska marmorhuvuden som vi ser idag har varit bemålade som denna. Färgspåren har analyserats kemiskt. Bland annat har man grundat håret med guldockra som gav en djupverkan, liksom fint målade ögonfransar och hårslingor ger liv åt huvudet.

Originalet från år 37-41 och finns på Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.
Ögon, ögonbryn, ögonfransar och hår ger ett levande intryck.


Källor: Utställningen "Vita lögner" på Medelhavsmuseet i Stockholm (Visades 9 oktober 2010 - 30 januari 2011); Wikipedia; Egna fotografier och minnen.

.

lördag 10 mars 2012

Borttagna fikonlöv och fri konstI artikeln Fikonlöv och borthuggna snorrar skrev jag om censurerad konst. Denna artikel handlar om fri konst.

När Vatikanen tröttnat på alla nakna statyer och avklädda kroppar i målningar fick prästerskapet nog.
Under det tridentinska kyrkomötet år 1557 låg påven Paulus IV (påve 1555-1559) bakom en bulla, en påvlig kungörelse. Då förbjöd man genitalier samt nakna rumpor och bröst på kyrklig konst.

Under barockens svulstiga tidevarv, under påven Innocentius X:s tid (påve 1644-1655) sattes massor av fikonlöv på statyer för att dölja nakenheten.
Man målade även löv, rankor, kläder etc. på målningar för att skyla de nakna kropparna. De konstverk som inte censurerades, gömde man undan i skyddade magasin och hemliga kabinett, som bara vissa beundrare hade tillträde till för att se dessa okyska konstverk.

Den senaste massakern av konstskatterna skedde 1857 under påven Pius IX:s styre. Han satt som påve 1846-1878. Han är den påve som suttit längst tid hittills om man inte räknar med Petrus, fast källorna är lite knapphändiga från katolska kyrkans första tid.

Fast jag undrar om skadegörelsen på konstverken bara skett under 1500-1800-talen.
Konstverken kan ha förstörts redan under antiken av jordbävningar, brand eller krig. De kan också ha skadats under vandalers erövringar och bildstormares attacker under antikens slutskede. Även under kristenhetens första århundraden kan religiösa fanatiker ha fått för sig att förstöra de så kallade hedniska konstverken.
Det får vi nog aldrig veta.

Idag har många statyer befriats från sina löv när man restaurerat dessa.

Är det egentligen så mycket att bråka om?
Vad är det för fel att visa vackra kroppar som Gud själv skapat till sin egen avbild, och som konstnärerna gestaltat i målningar, marmor och brons?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Översta skulpturen: Apollo Belvedere, (utan fikonlöv) romersk kopia av en grekisk förlaga från ca 330 f.v.t. Finns på Vatikanmuseet. Observera att båda underarmarna är borta. Tidigare ville man ha statyerna så hela som möjligt. Antingen satte man hittade kroppsdelar till statyer som inte hörde till originalet, eller så skapade man nya.

Apoxyomenos, (utan fikonlöv) romersk kopia av en grekisk bronsstaty av Lysippos som levde ca 325 f.v.t. Finns på Vatikanmuseet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Om till exempel den kristna högern i USA och andra moralister vill censurera nakenhet och kärleksskildringar får man nog gå fram även med censurpennan i Bibeln.
Måste dessa poetiska texter ur bibeln skrivas om eller tas bort så de inte upprör någon?

Må din källa vara välsignad.
Gläds åt din ungdoms hustru,
den älskliga hinden, den vackra gasellen.
Må hennes bröst alltid vara din lust,
hennes kärlek alltid berusa dig.

Ordspråksboken 5:18-19
--------------------------

Dina bröst är som två hjortkalvar,
som gasellens tvillingkid,
betande bland liljor.

Höga visan 4:5
--------------------------

Vad din kärlek är skön,
min syster och brud,
din kärlek är ljuvare än vin,
din balsam ljuvare än alla dofter.

Av sötma dryper dina läppar, min brud,
din tunga gömmer honung och mjölk,
dina kläder doftar som Libanon.

Höga visan 4:10-11


Kyssen av Auguste Rodin från 1889.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Efter att nazisterna tagit över makten i Tyskland 1933 förbjöds den modernistiska och avantgardistiska konsten. Den ansågs som degenererande, ful och urartad. På tyska kallades det för Entartete Kunst. 15000 konstverk beslagtogs från museer och plockades bort. Yrkesförbud gavs till konstnärer och museianställda som hade hand om inköp av modern konst, samt till lärare som undervisade i konst som de nazistiska moralisterna inte hade godkänt.

I ett led att visa den avvikande och konfiskerade konsten för det tyska folket, valdes 650 verk ut och skickades runt i en vandringsutställning till tolv städer i Tyskland. Mellan juli 1937 till april 1941 såg 3,2 miljoner människor utställningen.
Undrar hur många av dem i tysthet beundrade verken för det som de var?

Jag har för mig att många av de utrensade konstverken såldes till utlandet för att få pengar till den tyska staten. På så sätt räddades konstverken undan förstörelse.

Läs mer om den utställningen som visade konst som det Tredje riket inte tyckte om på svenska Wikipedia: Entartete Kunst. Den engelska artikeln är dock mer utförlig: Degenerate art.

Se i katalogen för den "förskräckliga" konsten: Entartetet Kunst.


Ett av konstverken som nazisterna inte tyckte om och ansåg vara degenererande och ful. Blå häst I (Blaues Pferd I) av Franz Marc från 1911.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Den expressionistiske konstnären Emil Nolde var ett problem för nazisterna. Han var modernist och medlem i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP), så hur skulle regimen lösa detta. Han förbjöds att måla. Som en sann konstnärssjäl löste han problemet. Att måla i olja var inte att tänka på, då olja torkar långsamt och luktar. Emil Nolde började måla med vattenfärger, eller akvarell som det också kallas. Det torkade fort, luktade inte och kunde lätt gömmas undan vid inspektioner av regimens tjänstemän. Han skapade under Nazityskland hundratals akvareller som han kallade för "Omålade målningar".
Idag finns ett Emil Noldemuseum i Seebüll, Neukirchen i norra Tyskland där man kan beundra hans verk.


En av de "omålade målningarna" under Noldes yrkesförbud: Meer im Abendlicht (Hav i aftonljus).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Till sist en liten solskenshistoria.
När man grävde för tunnelbana i Berlin fann man 2010 en källare under ett instörtat kontorshus som rasade samman 1944. Där hittade man elva keramik- och bronsskulpturer från den ratade och förbjudna konsten, vilka man trodde förstördes under kriget.

Läs mer om fyndet: Hitlers avskydda konst funnen.
Se bilder från utställningen som visade upp de återfunna konstverken: New Pieces Of Degenerated Art Found On Excavation Site.


En av de återfunna konstverken, Porträtt av skådespelerskan Anni Mewes, gjord av Edwin Scharff, 1917/1921.


Källor: Wikipedia; Bibeln; Fakta- och bildsökningar via Google; och egna minnen.

.

söndag 4 mars 2012

Fikonlöv och borthuggna snorrarJag skrev i artikeln; Adam och Eva - med och utan fikonlöv, om hur en målning av Masaccio blivit befriad från påmålade växtrankor. Även skulpturer från antiken har blivit censurerade av nitiska moralväktare.

När en moralisk påve i Vatikanen på 1800-talet fick nog av alla nakna statyer från antiken, beordrade han att snorrarna skulle huggas bort på de manliga statyerna. Skadorna ersattes sedan med ditsatta fikonlöv.
Detta skulle ha skett år 1857, under påven Pius IX:s tid. Han satt på påvestolen 1846-1878.

I filmen Arkitektens mage (The Belly of an Architect) av Peter Greenaway från 1987, gick en man omkring i Rom och högg av näsorna på statyer och byster. Han la näsorna i en väska som han bar med sig. Nu undrar jag om denna påve också gick omkring med en liten väska och fyllde den med avhuggna snorrar.
Då väcks frågan om det finns ett hemligt arkiv i Vatikanen som är fyllt av stensnorrar? :-)

Ett framtida projekt kan vara att man parar ihop snorre med rätt staty och limmar sedan ihop dessa. Det kan vara ett jobb för kardinaler och andra religiösa ämbetsmän som ett varnande exempel för att censurera konst. De kanske blir påvar en dag, och då kan de ha med detta som lärdom över människans dumhet.

Sin egen konst som man själv skapat i sin samtid, kan man göra vad som helst med. Men RÖR INTE konst som överlevt en lång tid, och som vittnar om en annan kultur och andra värderingar.
Framtiden kanske uppskattar detta bättre än samtiden.

Kommande artikel: Borttagna fikonlöv och fri konst, handlar om den ocensurerade konsten. Det vill säga dessa två manliga statyer avklädda sina fikonlöv.
Tror du att det är så mycket att yvas över?
Vad var det som gjorde dessa konstvandaler så upprörda?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Översta skulpturen: Apollo Belvedere, romersk kopia av en grekisk förlaga från ca 330 f.v.t. Finns på Vatikanmuseet.

Apoxyomenos, romersk kopia av en grekisk bronsstaty av Lysippos som levde ca 325 f.v.t. Finns på Vatikanmuseet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

På andra sidan Atlanten i USA är de rädda för nakenhet. Jag fann en gammal nyhet i Expressen på webben som berättar att vintern 2003 sände tevekanalen ABC ett avsnitt av serien På spaning i New York (NYPD Blue), där en naken kvinnorumpa skymtade på väg in i en dusch. Detta skedde på barnvänlig tid på amerikansk teve, alltså före klockan 22.00.
Panik utbröt och ABC dömdes senare att betala 10 miljoner (omräknat i svenska pengar) i böter, meddelar Expressen.

Det finns ett program som heter ClearPlay att köpa och ladda ner i USA. Det är ett filter som tar bort hemskheter som våld, blod och svordomar från vanliga spelfilmer och dokumentärer. De som säljer programmet säger att det är till för att hela familjen ska kunna se på en film utan olämpliga delar, allt för att skydda barnen. Stolt berättar de att filmens helhet inte går förlorad även om man tar bort dessa klipp. Snacka om att curla sina barn till max! Och att förstöra filmmakarnas skapelser med censur.
Se på deras reklamfilm hur ClearPlay fungerar. Tryck på fliken "About Us" och "How It Works".


Ur filmen Poltergeist från 1982. De onda andarna kommer ut genom en påslagen teveapparat efter att sändningarna slutat för natten.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nu undrar jag lite över amerikansk dubbelmoral om nakenhet och våldsskildringar. Hade man visat samma kvinna i På spaning i New York fullt påklädd och skjutit henne med 20 skott så blodet sprutat, hade moralisterna nog inte ens höjt på ögonbrynen.
Om man visar kärlek och nakna kroppar på teve så verkar amerikanerna svimma eller skrika efter censur. Men om man däremot dödar och lemlästar människor så bryr de sig inte om detta på samma sätt.

Under Superbowls mellanakt 2004 uppträdde Janet Jackson i ett shownummer. I slutet slet hennes sångpartner Justin Timberlake av hennes överdel och blottade det högra bröstet i drygt två sekunder. Moralpanik utbröt i USA. Detta ledde till hårdare styrning av innehållet i underhållning och bötesstraff för svordomar och annat anstötligt i teve. Jag har hört att direktsändningar sänds numera med en liten fördröjning. Ifall något upprörande sänds igen kan man stoppa sändningen eller byta kamera så att tittarna inte får se vad som hänt i verkligheten.
Till historien hör att Jackson hade ett bröstvårtskydd (nipple shield) så hon visade inte ett helt naket bröst.
Se klippet på YouTube: Janet Jackson - Super Bowl halftime 2004 (VIDEO LIVE).


Janet Jackson och Justin Timberlake efter nakenchocken 1 februari 2004.


Hur fortplantar sig moraliska amerikaner, genom en våldshandling eller i mörkret genom en diskret kloning? Det verkar väl vara mer naturligt för dem att skada och döda varandra, än att kramas, kyssas och visa lite naken hud?

De nationella tevekanalerna i USA: bland andra ABC, NBC och CBS törs inte visa verkligheten som den är. Så det är tur att amerikanerna har mängder av kabeltevekanaler som HBO och Fox, som törs visa lite mer ”europeiska” filmer och teveserier.

Samma moralister vill att museer ska censurera konst som hänger på offentliga museer så att barn och känsliga personer inte ska ta skada av omoralisk konst som visar nakenhet.Så här skulle målning Badande av impressionisten Pierre-Auguste Renoir från 1887, helst se ut med moraliska amerikanska ögon. Om tavlan nu får vara uppe vill säga. Det finns säkert magasin för opassande konst.

Och så lite moralpanisk ironi:
Livsfarliga kroppsdelar är censurerade på tavlan. Om barn får se dessa kan de bli skadande för livet. Det kan förstöra deras liv och de kan också få en sned sexualsyn vilket skulle hämma ett sunt leverne.
Hugliga! Vad skulle kunna hända med barnen om de får se nakna kroppar överallt: på teve, film och på museer? Och det värsta av allt, i sitt EGET HEM!
Föräldrar! Knäpp översta knappen på flanellpyjamasen. Klä på er inne i duschen. Använd helkroppsbaddräkt på stranden, om ni absolut måste dit.
Rensa ut alla konstböcker ur bokhyllan som visar naken hud, och köp de konstböcker moralisterna tillhandahåller.
Gå inte på zoo, för man vet aldrig vad aporna hittar på med varandra. Utan låt barnen läsa djurböcker med påklädda djur, det vill säga fabler. Kalle Anka är dock förbjuden. Han går ju med NAKEN underkropp.
Slut på ironin.


Den ocensurerade versionen av Badande av impressionisten Pierre-Auguste Renoir från 1887. Så farlig är den väl inte?


Källor: Wikipedia; Expressen: Naken tv-rumpa kostade 10 miljoner; Internet Movie Database, IMDb; ClearPlay; YouTube; Bildsökningar via Google; och egna minnen.

.