lördag 9 oktober 2010

Arles amfiteater från antikenMin andra amfiteater som jag besöker i min blogg, är arenan i staden Arles i södra Frankrike. Arenan är inspirerad av Colosseum i Rom och ska ha blivit klar ca år 90. Colosseum byggdes under åren 72-80.

Arles amfiteater är 136 meter lång, 107 meter bred (uppgifterna variera på olika sajter), och har 120 bevarande valv, 60 på varje etage. Den ska ha rymt omkring 21.000 besökare. Arenan har använts till kappkörningar och gladiatorspel under antiken.
Arenan restaurerades under 1800-talet, och den används numera till tjurfäktningar, konserter och andra uppträdanden.


Under medeltiden flyttade folk in i arenan och byggde sina hus där. Senare gjordes den om till en fästning. Inuti fanns 200 byggnader och två kapell med torg i mitten. De fyra tornen tillkom under den tiden.

De fyra tornen byggdes på arenan under medeltiden. Kanske tog man sten från det nu försvunna krönet, så behövde man inte transportera byggmaterialet så långt. Vid 1700-talets slut väcktes idén att återskapa arenan, och i början av 1800-talet exproprierades husen och revs. Arenan invigdes åter för publik underhållning 1830 med en tjurfäktning.


Arenans krön har försvunnit under tiden lopp, så valven överst ligger fria.


Amfiteatern används sedan 180 år tillbaka åter som arena. Innan dess låg den i en törnrosasömn i 1400 år. En svindlande tidsrymd, Fast här inne fanns en liten stad med 200 byggnader, torg och två kapell som skyddade murarna för förstörelse. Det hade varit intressant att se hur den lilla staden såg ut.

------------------------------------------------------------------------------------------


Staden Arles har flera bevarade byggnader från romartiden. Förutom amfiteatern finns bland annat en teater bevarad. Staden hetter Arelas eller Arelate under antiken.
Unesco har med staden på sin lista över världsarv sedan 1981. Det är områden som är viktiga för världens historia och bör bevaras för kommande generationer. I Arles finns många byggnader och monument bevarade från antiken och romaniken (från ca 1000-1100, stilen före gotiken). Läs mer om detta på Uneco:s sajt: Arles, Roman and Romanesque Monuments


Floden Rhônes rinner förbi staden på väg mot Medelhavet.


Nästa artikel handlar om en ännu bättre bevarad amfiteater i Arles närhet: Arenan i Nîmes - Världens bäst bevarade?

Läs även min andra artiklar om arenor från romarriket:
Colosseum - en dödens arena
Arenan i Pula - kroater och kravatter

Källor:
Wikipedia; BingMaps.com; Unesco.org; Bildsökningar via Google; sökningar på franska sajter på ordet "Amphithéâtre d'Arles"; och egna minnen.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar