fredag 4 februari 2011

Livet är kort, skrev Tage

"Livet är kort", är en dikt som ordekvilibristen Tage Danielsson skrev den 2 oktober 1967. Enligt ett förord i boken ska den ha tillkommit någon gång mellan klockan 19.30 och ca 21.00 denna dag. Dikten finns i hans bok "Tage Danielssons samlade dikter 1967-1967".
Han skriver hela dikten med bara förkortningar. För en ung människa idag kan den delvis verka obegriplig. Var lugn, jag tolkar innehållet i slutet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Här är den suveräna dikten i sin helhet:

Livet är kort

BB
GB TV
IQ AB Ba BC C TV
FF LP EP UKV LSD
SSU RFSU TV vpl OP
SKF LO ABF TV
SKF PR TCO DN TV
SKF VD SAF SvD TV
ATP KDS TV
GB TV
TV
TV

STOP

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hängde du med vad förkortningarna betyder?
Här är min tolkning av innehållet, samt en kortfattad historik över orden:

--------------------------------------------------------------------------------------------
BB

BB, Barnbördshus, barnbördsklinik. Från ca 1700-talet en plats där kvinnor kunde återhämta sig efter en förlossning. Numera sker detta på kvinnokliniker, men beteckningen BB finns kvar på många avdelningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------
GB TV

GB, GB Glace. Glasstillverkare. Grundad 1943 och hette fram till 1991 Glace-Bolaget. ”Glace” är från franskans ”is” som uttalas som det svenska ”glass”.
TV, television. Skrivs även teve. Ordet är en språkhybrid, tele- är grekiska för "lång" och vision från latinets visio, "syn". Tänk på "fjernsyn" på danska och norska och det tyska "Fernsehen". Började sändas regelbundet i Sverige 1956.

--------------------------------------------------------------------------------------------
IQ AB Ba BC C TV

IQ, Intelligenskvot, förkortning från tyska Intelligenz-Quotient. Ett mått på en människas intelligens/begåvning.
AB, I äldre betygsskala omdömet: Med beröm godkänd.
Ba, I äldre betygsskala omdömet: Icke utan beröm godkänd.
BC, I äldre betygsskala omdömet: Icke fullt godkänd.
C, I äldre betygsskala omdömet: Underkänd/Otillräcklig.
TV

A-C
, betygssystem i folkskola 1897-1962, samt i läroverk 1905-ca 1966. Det sista läroverket avskaffades så sent som 1972.
A = Berömlig
a = Med utmärkt beröm godkänd
AB = Med beröm godkänd
Ba = Icke utan beröm godkänd
B = Godkänd
BC = Icke fullt godkänd
C = Underkänd/Otillräcklig

--------------------------------------------------------------------------------------------
FF LP EP UKV LSD

FF, föräldrafritt. Nu kan man ha party med sina vänner utan moraliska pekpinnar!
LP, Long Play (format av grammofonskiva, vinylskiva, diameter på 12 tum (30 cm), spelas i rotationshastighet av 33⅓ varv per minut).
EP, Extended play (engelska, ’utökad spelning’), grammofonskiva, mellanformat mellan singelskiva och LP. Med en speltid på 10-20 minuter för 3-5 låtar. Från början 7 tums vinylskiva med rotationshastighet 45 varv/minut).
UKV. Jag tror att det står för Stiftelsen Unga Kvinnors Värn. De driver ett kris- och motivationshem i Stockholm för kvinnor mellan 18 och 30 år sedan 1914. Ett kvinnohus således.
Jag trodde först det var frekvensområden som populärmusikradiokanaler sände på. Ultrakortvåg (UKV) används vid radiosändningar med frekvenser över 30 MHz.
Sveriges första ”piratradiostation” Radio Nord sände bl.a. populärmusik 1961-1962 från en båt ute i havet utanför Stockholm. De sände på mellanvåg, frekvenser mellan 300 kHz och 3 MHz. Därefter trodde jag det var den populära radiokanalen Radio Luxembourg som spelade mycket ny pop- och rockmusik mellan 1946-1992. De sände också på mellanvåg, så då kan det inte heller vara det som Tage syftar på med UKV.
LSD, lysergsyredietylamid. Narkotika, en psykedelisk drog, som ger en förvrängd verklighetsuppfattning. Kallas för syra och acid.

--------------------------------------------------------------------------------------------
SSU RFSU TV vpl OP

SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, bildades 1917.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Grundades 1933. Är en ideell organisation som arbetar med information och upplysning kring sexualitet och samlevnad samt opinionsbildning kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
TV
vpl
, värnpliktig. Den svenska allmänna värnplikten infördes 1901 och avskaffades 2010.
OP, OP Anderson Aquavit. Brännvin som är kryddad med kummin, anis och fänkål och är lätt sötat. Lanserades 1891 och är Sveriges äldsta akvavit.

--------------------------------------------------------------------------------------------
SKF LO ABF TV

SKF, ursprungligen Svenska Kullagerfabriken, grundat 1907.
LO, Landsorganisationen i Sverige (LO) sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige, bildad 1898.
ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Sveriges största och äldsta studieförbund, bildad 1912.
TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
SKF PR TCO DN TV

SKF
PR
, Public relations (ungefär "omvärldsrelationer") Verksamhet för att skapa gott renommé för bl.a. ett företag.
TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, sammanslutning av fackförbund, bildades 1944.
DN, Dagens Nyheter. Sveriges största morgontidning, grundad 1864. Är "oberoende liberal".
TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
SKF VD SAF SvD TV

SKF
VD
, verkställande direktör.
SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, arbetsgivarorganisation grundad 1902. Efter sammanslutning med Sveriges Industriförbund år 2001 bildade de Svenskt Näringsliv.
SvD, Svenska Dagbladet eller "Svenskan". Sveriges tredje största morgontidning, grundad 1884. Är "obunden moderat".
TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
ATP KDS TV

APT, Allmän tilläggspension, heter numera bara Tilläggspension. Allmän folkpension infördes 1913. Pensionen räckte inte till att ge alla pensionärer en bra ekonomi. Tjänstemän hade en extra tilläggspension som arbetsgivarna betalade. 1957 folkomröstades om tilläggspension skulle införas för alla, förespråkarna vann. 1960 infördes Allmän tilläggspension.
KDS, Kristen Demokratisk Samling. Politiskt parti grundat 1964. Sedan 1996 heter de Kristdemokraterna.
TV


--------------------------------------------------------------------------------------------
GB TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
TV

--------------------------------------------------------------------------------------------
STOP

STOP, text på vägmärket stoppskylt. Här stannar man och har stopplikt. Det åttkantiga märket införde 1973 i Sverige.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Tage Danielsson, 1928-1985


Källor: Boken: Tage Danielssons samlade dikter 1967-1967 samt Wikipedia och blandade sökningar på nätet.
Bilden på babyn är lånad av den duktige fotografen Carrie Sandoval. Besök gärna hennes blogg för fler fina barnbilder: Captured by Carrie

5 kommentarer:

 1. Hittade hit via en boggläsare och det var roligt att läsa originalet till McDonalds parafras!

  SvaraRadera
 2. Din tolkning av UKV tror jag är rätt först men fel sen! Det går ju inte att veta. Men. Att stationerna sände på mellanvåg tror jag inte spelar så stor roll. Det är ändå mindre långsökt än "Unga Kvinnors Värn"!

  Jesper Krantz

  SvaraRadera
 3. Kul läsning. Är dock lite tveksam till din förklaring till "STOP", dock ska sägas att jag inte har någon annan förklaring. Denna tveksamhet grundar sig i följande:
  Dels att "STOP", med den betydelsen inte är någon förkortning utan ett engelskt ord, om än lite kortare än den svenska motsvarigheten.
  Om det nu är så att han velat beskriva livet i förkortningar, varför frångå den tanken på sista raden?
  Dels att det väl knappast kunde anses som en vedertagen förkortning, särskilt som den skylt du nämner inte togs i bruk förrän en bit in på 70-talet, alltså flera år efter att dikten skrevs.
  Med vänlig hälsning
  Lars Nilsson
  lana.nilsson@yahoo.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror heller inte att förklaringen till STOP är en skylt som inte fanns när dikten skrevs. Däremot fanns STOP i gamla telegram mellan meningar, och eftersom dikten är i "telegramstil" (= förkortad stil) föreslår jag detta som en plausibel förklaring.
   Svensk-kanadensiska i förskingringen.

   Radera
 4. Saknade PRO eller SPF.

  SvaraRadera