torsdag 10 maj 2012

100000 besökare! Googolplex tack till er!


Den 10 maj 2012 har jag fått 100000 besök till min blogg "Mats ordenruntresa".

Tusen tack! Nej snarare miljoner tack. Ännu mera tack ska ni ha, en hel GOOGOL!
Jag ger er en GOOGOLPLEX tack till er alla!

--------------------------------------------------------------------------------------------

En googol är ett tal som är en etta följt av hundra nollor och skrivs: 10100. Det skapades av Milton Sirotta vid nio års ålder. Sirotta levde 1929-1981 och var brorson till matematikern Edward Kasner.


Ett större tal än googol är googolplex, vilket är tio upphöjt till en googol, det vill säga 10googol = 1010100.

Ett ännu större tal är googolplexian, en etta följt av en googolplex antal nollor, och skrivs så här:--------------------------------------------------------------------------------------------


Det finns två skalor när det gäller höga tal. Den långa skalan, som de flesta länderna i Världen använder, och den korta skalan som ett antal engelskspråkiga länder använder.

Våra räkneord på svenska heter enligt den långa skalan:
Miljon = 1.000.000 eller 106
Miljard = 1.000.000.000 eller 109
Biljon = 1012
Biljard = 1015
Triljon = 1018
Triljard = 1021
Kvadriljon= 1024
Kvadriljard = 1027
Kvintiljon = 1030
Kvintiljard = 1033
Sextiljon = 1036
Sextiljard = 1039
Septiljon = 1042
Septiljard = 1045
Oktiljon = 1048
Oktiljard = 1051
Noniljon = 1054
Noniljard = 1057
Deciljon = 1060
Deciljard = 1063
Undeciljon = 1066
Centiljon = 10600

Miljon, miljard och biljon heter också, mega, giga och tera.

Åt andra hållet har vi prefixorden:
Kilo = tusen (1000)
Hekto = hundra (100)
Deka = tio (10)
(Ett saknar prefix)
Deci = tiondel (0,1)
Centi = hundradel (0,01)
Milli = tusendel (0,001)
Mikro = miljondel (0,000001)
Nano = miljarddel (0,000000001)
Piko = biljonddel (0,000000000001)

För fler namn se Wikipedias artikel: SI-prefix.

--------------------------------------------------------------------------------------------

I engelsktalande länder har man ett annat räknesystem som kallas för den korta skalan, så det blir lite förvirrande jämfört med den som används i bland annat Sverige.
Million = 1.000.000 eller 106
Billion = 1.000.000.000 eller 109
Trillion = 1012
Quadrillion = 1015
Quintillion = 1018
Sextillion = 1021
Septillion = 1024
Octillion = 1027
Nonillion = 1030
Decillion = 1033
Undecillion = 1036
Duodecillion = 1039
Tredecillion = 1042
Quattuordecillion = 1045
Quindecillion = 1048
Sedecillion = 1051
Septendecillion = 1054
Octodecillion = 1057
Novendecillion = 1060
Vigintillion = 1063
Unvigintillion = 1066

Läs mer om de två skalorna på Wikipedia: Långa och korta skalan för stora tal.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Hur sto
ra är talen?
Dessa exempel är hämtade från Wikipedia.
  • Svenska folket betalade 1,4 biljoner kronor i skatt år 2007.
  • Atmosfären innehåller tre biljoner ton koldioxid.
  • Det finns en triljon insekter på jorden.
  • Det finns 1,4 triljoner kubikmeter vatten på jorden.
  • Man uppskattar att antalet elementarpartiklar i universum är 1080 stycken, det är hundra triljoner gånger färre än en googol. Elementarpartiklar är de minsta beståndsdelarna i universum som kvarkar, elektroner, neutriner och fotoner.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Känns dessa sifferändelser igen: september, oktober, november och december?
De kommer från latinet. Mars var tidigare den första månaden, så logiskt blir då september den sjunde månaden. Året avslutades med februari, varför den månaden fick ta de dagar som blev kvar, alltså 28 stycken.

De tio första talen heter på latin:
1 = unus, una, unum
2 = duo, duae, duo
3 = tres, tria
4 = quattuor
5 = quinque
6 = sex
7 = septem
8 = octo
9 = novem
10 = decem

De latinska eller romerska siffrorna består egentligen av bokstäver. De vanliga som använts är:
I =1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000


De romerska siffrorna ovan är:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13
14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21
30, 40, 50, 60
80, 90, 100, 200, 300
400, 500, 600, 700
800, 900, 1000, 2000

De antika romarna kunde använda även andra bokstäver när de räknade. De hade inget tecken för noll förrän sent i antiken och då använde de bokstaven N som stod för nulla/nullæ, men N kunde också stå för 90, så det var rätt förvirrande.
Läs mer om deras talsystem i Wikipedia: Romerska talsystemet.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Företaget Google är en medveten felskrivning av ordet googol. Deras huvudkontor heter Googleplex, vilket ska härledas ur det astronomsikt stora räkneordet googolplex.


Googles huvudkontor Googleplex i Kalifornien.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Det finns beteckningar över höga tal som inte finns i verkligheten.
I den värld som Kalle Anka lever i, finns flera tal som beskriver hur stor förmögenhet Farbror Joakim äger: fantasiljon, massviljard, oktavioljon, kvantiljon, kvadribiljard och multimilliplurijon. Ett annat svensk fantasital är ziljard.--------------------------------------------------------------------------------------------

Trodde du till slut att det inte fanns större tal? Jo, det gör det faktiskt.

Dessa är Skewes tal, Mosers tal, och det största av alla är Grahams tal. Det sistnämnda finns med i Guinness rekordbok som det största tal som finns.
Talet är så stort att all tillgänglig materia i universum inte skulle räcka till att skriva ner alla nollorna i talet.


Det går inte att visa Grahams tal med en vanlig matematisk operation. Här en bild från Wikipedia för att försöka förklara talets storlek.

Men innan det slår helt slint i huvudet av alla tal, så önskar jag dig en god fortsättning och tack för ditt besök på min blogg :-)


Källor: Wikipedia; Bild- och faktasökning via Google; och egna minnen.

.

1 kommentar:

  1. Älskar det jag vill lära mig mer om gamla matematiker och tal ock ekvationer så detta var jättebra!:)

    SvaraRadera