måndag 27 februari 2012

Adam och Eva - med och utan fikonlövDenna bild visar Adam och Evas utdrivande ur Edens lustgård, och målades 1425 av den italienska konstnären Masaccio.

När katolska kyrkans moralister fick nog av nakenhet i konst och skulpturer, gjorde de allt för att skyla det som de ansåg var oanständigt. Det började med en bulla från det tridentinska kyrkomötet 1557 om att förbjuda nakenhet i kyrklig konst. Denna målning med Adam och Eva censurerades dock först år 1680, när Innocentius XI var påve.

Men hur hade kyrkan tänkt att man skulle kunna gestalta det fridfulla, oskyldiga och nakna livet i paradiset, innan Eva och Adam åt av kunskapens frukt, och på grund av detta upptäckte sin nakenhet och kastades bryskt ut?

När målningen restaurerades 1980, återskapades målningen till sitt ursprungliga skick. 300 år gick det från censureringen, till att tiden var mogen att åter få se Adam och Eva i sin naturliga skönhet.


Målningen är restaurerad till nästan sin ursprungliga prakt. Ålderns patina får inte tas bort så att den ser nygjord ut.

En reflektion:
Adam och Eva har navlar!
De första människorna på jorden skapade Gud alldeles själv. Adam formade Gud av jord och blåste sedan liv i honom. Eva skapades av Adams revben. De var således inte födda av en kvinna och därför inte kunnat ha några navlar. Från moderkakan i mammans mage går navelsträngen till barnet, alltså är naveln ett ärr efter födseln. Det har konstnären missat. Men det kan ju vara medvetet gjort av honom, för att visa betraktaren att Eva och Adam är vanliga människor, precis som du och jag.


Adam och och Eva har navlar!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Konstnären Masaccio (Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi Cassai), levde 1401-1428. Han blev bara 27 år gammal. Masaccio var i huvudsak verksam Florens och var den italienska ungrenässansens främste målare och var stilbildare för många samtida konstnärer.
Renässans betyder pånyttfödelse och kommer från franskans renaissance. Det syftar på att det är tiden efter den "mörka" medeltiden, då man återupptäckt antikens förlorade värld med bland annat konst, arkitektur, filosofi och litteratur.

Begreppet medeltiden skapades vid 1600-talets slut, och syftar på att det ansågs vara en mörk period mellan det idealiserade högstående antiken och pånyttfödelsen av de antika idealen med renässansen. Tidigare kallades denna tid för Dark Ages på engelska. Numera kallar man det rätt och slätt för Middle Ages.

Mycket av de antika vetenskaperna i Europa förlorades efter romarrikets fall vid 400-talet. Om inte araberna tagit över de antika vetenskaperna och utvecklade dem under medeltiden så hade inte renässansen varit möjlig. Araberna skapade kunskapscentra överallt i det muslimska eller det så kallade moriska väldet. När de kristna erövrade staden Toledo den 25 maj 1085 från morerna i Spanien, övertogs lärosätena och biblioteken. Istället för att bränna böckerna satte man igång att översätta dem.

De medeltida europeiska kunskapstörstande akademikerna vallfärdade till Toledo för att ta del av de översatta skrifterna. Västerlandets törst efter bildning väcktes åter till liv, då antikens och arabernas källor var tillgängliga för Väst- och Nordeuropa. Men det är en helt annan historia.

Läs mer om konstnären Masaccio på Wikipedia.

Läs mer om konstcensur i artikeln: Fikonlöv och borthuggna snorrar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

När Adam och Eva levde i Edens lustgård fick de äta av frukterna från alla träd men inte ur kunskapens träd. Men ormen övertalade Eva att ta av frukten och även ge Adam av den. När de ätit säger Bibeln: "Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna." (Första Moseboken, kapitel 3, vers 7). Därefter drevs de ut ur Paradiset.

I Bibeln står det inte vad för slags träd kunskapens träd var. Jag har ofta sett att det gestaltas som ett äppelträd och att Eva räcker ett äpple till Adam. Däremot står det i Bibeln att de dolde sin blygd med fikonlöv.
I slutet av medeltiden gestaltade målaren Albertus Pictor (ca 1445-1509) i Täby kyrka Adam och Eva med ruskor som mer ser ut som basturuskor av björkris, tycker jag. Det växte troligtvis inga fikonträd i Sverige i slutet av 1400-talet, så björken var mer bekant hos nordborna.

Bilderna som Albertus Pictor målade hade sina förlagor i Biblia pauperum, en bildbibel som kom ut i flera versioner från och med 1200-talet, och var rätt spridd under 1400-1500-talen.

Adam och Eva iklädda lövruskor, med frukterna från kunskapens träd. Målningen av Albertus Pictor finns på läktaren i Täby kyrka i Uppland. Se fler målningar från kyrkan: Täby kyrka.


Biblia pauperum, betyder de fattigas bibel på latin, här med en illustration som kan ha inspirerat Albertus Pictor. Böcker var dyra att framställa vid den tiden, så namnet på den rikt illustrerade Bibeln syftade nog hellre till att bilderna gjorde det lättare att läsa för dem som var fattiga i anden, än i penningpungen.


Källor: Wikipedia; Bibeln; Teveserien Öst till väst - Del 1. Renässansen och islam, 2011 (East to West - 1. The Renaissance and Islam); Fakta- och bildsökningar via Google; och egna minnen.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar