torsdag 23 december 2010

Ny text till "Trettifyran" till Lucia

Resor, skrivprojekt och andra engagemang de senaste två månaderna har gjort mig lite slö på bloggandet. Eller snarare att jag har prioriterat annat.

Ett av dessa projekt var att skriva en ny text till den gamla slagdängan Trettifyran. Jag arbetar på Stadsbyggnadskontoret i Mölndal. I år (2010) var vår avdelning värd för Stadshusets Luciafirande. Jag satt med i arbetskommittén.

Per Myrberg
hade en dunderhit med Trettifyran på sextiotalet. Låten låg på Svensktoppen i 39 veckor under tiden 26 juni 1964 till 27 mars 1965. Den låten fick jag nog höra många gånger under mitt första levnadsår. Jag är född 22 juli 1964.

Originalet heter This Ole House. Låten heter ibland även This Old House. Den låg på den amerikanska Billboardlistan 1954. Läs mer om låten på Wikipedia på artikeln: This Ole House.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan lyssna på Per Myrbergs version på YouTube i klippet: Per Myrberg - Trettifyran.--------------------------------------------------------------------------------------------

När jag arbetade med texten letade jag efter den amerikanska ursprungsversionen på nätet. Jag fann att Dolly Parton har gjort låten a capella, det vill säga helt utan instrument, tillsammans med manliga sångare.

Se den filmsnutten på YouTube på klippet: Dolly Parton - This Old House - Acappella Live.

Vill du sjunga med har du texten här:

This ole house

This ole house once knew his children
This ole house once knew his wife
This ole house was home and comfort
As they fought the storms of life
This old house once rang with laughter
This old house heard many shouts
Now he trembles in the darkness
When the lightnin' walks about

KÖR:
Ain't a-gonna need this house no longer
Ain't a-gonna need this house no more
Ain't got time to fix the shingles
Ain't got time to fix the floor
Ain't got time to oil the hinges
Nor to mend the windowpane
Ain't a-gonna need this house no longer
I'm a-gettin' ready to meet the saints

Mine ole hound dog lies a-sleepin'
He don't know I'm gonna leave
Else he'd wake up by the fireplace
And he'd sit there and howl and grieve
But my huntin' days are over
Ain't gonna hunt the coon no more
Gabriel done brought in my chariot
When the wind blew down the door

KÖR:
Ain't a-gonna need this house no longer...


--------------------------------------------------------------------------------------------

Den nya texten till Trettifyran: Denna stad har varit våran uti åttiåtta år, som jag skrivit är uppdelad i fyra delar. Den första versen handlar om staden som varit.

Den andra versen handlar om Mölndals centrum som ska rivas till hälften och allt gammalt ska bort. Planerna är att bygga upp en supermodern och halvt futuristisk centrumanläggning. Där ska också ett höghus resas till cirka trettio våningars höjd.

Den tredje versen handlar om den rådande byggnadsstilen i nymodernistisk minimalism. Samt även om att husen smetas ut över stora ytor i landskapet, och att andra centrala delar ska förtätas.

Den fjärde och sista versen har min kollega Berit skrivit till stora delar. Den handlar om visioner om centrala Mölndal. Samt att staden (kommunen) har köpt upp mark där ett gammalt industriområde finns. Hela detta område ska nu omgestaltas och stora förändringar ska ske.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Denna stad har varit våran uti åttiåtta år

Denna stad har varit våran uti åttiåtta år.
Denna stad har varit vår och det har nog satt sina spår.
Våra hus de har hängt med, och de har trotsat regn och snö.
Men nu ska de demoleras, halva centrum det ska dö.

Ja, nu är det slut på gamla tider.
Ja, nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela centrum rivas.
Nu ska hela rasket bort.
Så jag drömmer bort till gamla tider, till den tid som var.
Nu river man de gamla husen,
och bara minnena har jag kvar.

Mölndals centrum var så grått
och gjorde ingen riktigt nöjd.
Det var trångt och lite slitet och bjöd inte på nå´n fröjd.
Det var lågmält, lite tråkigt, men det ville alla väl.
Bort ska de gamla husen, och det har nog sina skäl.

Nu är det start på nya tider.
Ja, nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela centrum byggas.
Nu ska hela centrum opp.
Så jag böjer på min nacke och jag får en framtidssyn.
Det är ju Mölndals nya skyline
som kommer resa sig upp i skyn.

Nya hus det ska det byggas utav glas och av betong.
Det blir platta tak och väggar med nå’n enstaka balkong.
Dessa fyrkantiga hus ska vara helst i vitt och grått.
Enligt tidens smak är detta det som anses snyggt och flott.
Ja, nu ska de bygga staden större.

Ja, nu ska staden byggas tätt.
Nu ska husen byggas högre,
på var enda byggbar plätt.
Nu får skogens vilda djur och blommor ge sig härifrån.
Nu ska det flytta fler till staden,
de far fram som vatten i Mölndalsån.

Nu så har Papyrus flyttat och det väntar byggnation.
Mölndals stad har handlat tomtmark och vill växa över bron.
Vi har höga ambitioner och en massa gammalt rivs.
Det är slut på jobb och slit, i nya bostäder vi trivs.

Ja, nu har vi snart ett Mölndals centrum
lika stort som Göteborg.
Vi får blanda nytt med gammalt,
få kultur kring våra torg.
Så vi tar farväl men inga tårar rullar på vår kind.
Nu är det start på nya tider, nu går Mölndal i framti´n in.

Text: Mats Savolainen, Berit Häger, Heléne Carlsson


Källor:
Wikipedia, YouTube, text- och bildsökningar via Google, ClipArt från CD:n 40.000 pictures från GSP och givetvis min egen nyskrivna text, som jag fått hjälp med rim och textflöde av två jobbkollegor.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar