fredag 17 juni 2011

Halls of Montezuma


I förra artikeln undrade jag varifrån Elizabeth Arden fått namnet Montezuma Red från. I radioprogrammet Stil som jag hämtat det mesta av informationen, sades att namnet kom från det Spansk-Amerikanska kriget 1898. Men jag hittar ingen koppling till det kriget och Montezuma på internet.

När jag letat efter Montezuma, stöter jag hela tiden på namnet Halls of Montezuma.
Det visar sig att i den amerikanska marinkårens sång (Marines' Hymn) finns platsen omnämnd i den första strofen:

From the Halls of Montezuma,
To the shores of Tripoli;
We fight our country's battles
In the air, on land, and sea;
First to fight for right and freedom
And to keep our honor clean:
We are proud to claim the title
Of United States Marine.

---------------------------------------
I svensk översättning:

Från Montezumas salar
Till Tripolis stränder
Utkämpar vi vår nations strider
I luften, på marken och på havet
De första att försvara det rätta och friheten
Och att sätta vår ära högt
Vi är stolta över att kunna kalla oss
USA:s marinkår.

Lyssna på marinkårens sång och se hela texten på YouTube: The Halls of Montezum full version.

Läs mer om sången och se hela texten på Wikipedia: Amerikanska marinkårens sång.

Sångtexten och lite historia på engelska Wikipedia: Marines' Hymn.

Det är nog från den texten Elizabeth Arden blivit inspirerad av när hon namngav sin sminkserie Montezuma Red.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Marines' Hymn (Amerikanska marinkårens sång) är den äldsta militära sången i det amerikanska försvarsväsendet.

Musikens ursprung kommer från en duett med två gendarmer i operetten eller komiska operan Genoveva av Brabant (Geneviève de Brabant) av Jacques Offenbach. Den hade premiär i Paris 1859. Kring 1878 var melodin mycket populär i Paris och kan ha inspirerat amerikanska besökare där som sedan återanvände melodin till Marinkårens sång.

Duetten finns i akt 2 och heter i originalet "Couplets des deux hommes d'armes". På svenska "Gendarmernas duett" och på engelska "Gendarmes' Duet".
Hur låter då sången ur operetten? Varsågod, hör Gendarmernas duett ur operetten: OFFENBACH - GENDARMES DUET.wmv.

År 1891 skyddades låten med upphovsrätt, men idag är den fri att användas av vem som helst. 1942 ändrade man den fjärde textraden och lade till flyget. Från ursprunget: ”På marken såväl som på havet” till ”I luften, på marken och på havet”. (Från "On the land as on the sea" till: "In the air, on land, and sea").Vid festliga tillfällen brukar bara den tredje versen sjungas, som hyllar med en skål Amerikas marinkår.

Here's health to you and to our Corps
Which we are proud to serve;
In many a strife we've fought for life
And never lost our nerve;
If the Army and the Navy Ever look on Heaven’s scenes;
They will find the streets are guarded
By United States Marines.

---------------------------------------
I svensk översättning:

Skål på dig och för vår kår
Som vi är stolta över att få tjäna
I mången strid har vi slagits för livet
Men aldrig förlorat vårt goda humör
Om armén och flottan
Nå’nsin får komma till himlen
Kommer de att finna att gatorna där vaktas
Av USA:s marinkår.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Det finns även en film med namnet Halls of Montezuma från 1950. Filmens svenska titel är bara Montezuma. Filmen utspelar sig på en ö i Stilla havet dit marinkåren kommer för att befria ön från ockupanterna. På ön finns en gömma med japanska raketer.Var finns Montezumas salar och vad menas med Tripolis stränder? Mer om detta längre fram, för nästa artikel handlar om svensk midsommar.


Källor: Wikipedia; Filmtipset.se; Internet Movie Database, IMDb; Bild- och faktasökningar via Google.
Fotot överst är taget den 23 februari 1945 på berget Mount Suribachi på ön Iwo Jima. Läs mer om bilden på Olive-Drab.com. Min bild är något beskuren.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar