onsdag 14 december 2011

1900-talets martyrer 8 – Esther JohnÅr 1998 placerades tio statyer på Westminster Abbey i London. De föreställer nutida kristna martyrer som mördats under 1900-talet.
Jag kommer att ihågkomma dessa personer som dött för att de stått upp för sin starka tro, utan att ge vika för ondskan i sina samhällen.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Den åttonde martyren på Westminster Abbey är:

Esther John, 1929-1960
Hon hette Qamar Zia innan hon döpte sig och bytte namn till Esther John.
Ester växte upp i ett muslimskt hem i Madras i Indien och gick i en vanlig statlig skola. Som sjuttonåring lät hennes far henne fortsätta i en kristen skola.

När Indien delades vid självständigheten 1947, flyttade hennes familj till den muslimska delen, till den nya staten Pakistan, och bosatte sig i Karachi.

Hennes kristna lärare i Madras kontaktade missionären Marian Laugesen i Karachi för att leta upp henne. Hon fann henne bland de tusentals flyktingarna där. Qamar fick Nya Testamentet av henne som hon sägs ha läst 27 gånger.

Några år senare när hon befarade att hon skulle giftas bort med en muslim, flydde hon tillsammans med några kristna. Hon fick åter kontakt med Marian Laugesen och började arbeta på ett barnhem. Under den tiden lät hon döpa sig 1955. Det var då hon tog sig sitt nya namn, Esther John.
När hennes familj ville att hon skulle komma tillbaka och gifta sig, tog hon istället tåget till Sahiwal den 30 juni 1955. Sahiwal ligger i Punjab, 90 mil norr om Karachi.

Hon arbetade och bodde vid ett missionärssjukhus. Hon firade även sin första jul där. 1956 började hon i en Bibelskola i Gujranawala i norra Pakistan. Hon var mycket omtyckt och for runt i byarna och missionerade, då hon berättade om sitt möte med Jesus och läste lite ur Bibeln.

Efter sin examen 1959 flyttade hon till Chichawatni, en liten stad nära Sahiwal. Hon bodde tillsammans med ett amerikansk presbyterianskt missionärspar, Dr och fru Bonner Dale White. Hon och frun for runt i landsbygden runtomkring på cykel och bodde stundom i tält. De besökte kvinnorna där och lärde dem att läsa, samt arbetade tillsammans med dem på bomullsfälten.

Ester John mördades den 2 februari 1960, troligtvis av muslimska fanatiker när hon låg och sov. Hon hittades dagen efter i sin säng i sitt hus.
Ester begravdes i den kristna kyrkogården i Sahiwel. Senare byggdes ett minneskapell till hennes åminnelse.--------------------------------------------------------------------------------------------

Ester John får för mig representera alla kvinnor som kämpat och kämpar för att få lika rättigheter i samhället. Att alla ska ha rätt att styra sina egna liv, både via lagen och även kulturellt och socialt.
Hon får även representera alla oavsett kön, som anser att alla ska behandlas jämlikt oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, handikapp eller social tillhörighet.

Alla människor har rätt till sina egna liv och få göra vad de själva vill, så länge inte de skadar sig själva eller andra.--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Ester John:
På engelska Wikipedia
På Westminster Abbeys hemsida

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar