måndag 14 november 2011

Martyrer från 1900-taletDe onda attentaten som skedde i Norge på Utøya och i Oslo den 22 juli 2011, har tyvärr hänt många gånger i mänsklighetens historia.

Inte ens under vår moderna och "civiliserade" tid har vi skonats från bestialiska handlingar från onda människor och regimer. Jag läste att under vårt senaste århundrade, 1900-talet, har flest människor dödats i ideologiska strider och attentat, än under någon annan tid under hela mänsklighetens historia!
Två världskrig, kommunistterror i öst, stora och små folkmord, bombattentat mot civila mål, inbördeskrig, politisk förföljelse av meningsmotståndare och minoritetsbefolkningar, mord på kända personer, ja listan kan göras lång.

Oskyldiga människor dödas, personer som brinner för och arbetar för saker som de starkt tror på. En tro oavsett om det är gud eller andra ideologier de vänder sig till. Det gemensamma är att de vill hjälpa sina medmänniskor och bygga upp en human samhällsordning.

Tyvärr finns det folk som inte tycker om att humanitet och medmänsklighet ska få växa fram i fred och samförstånd. De vill störta det som de goda i samhället bygger upp. Terrorister och attentatsmän vill härska genom våldsdåd mot oskyldiga för att få sina snedvridna ideologier genomförda.

Men i Norge fungerar det inte! Detta land visar att statsterror ska bekämpas med mer öppenhet, mer demokrati, mer humanitet och massor av kärlek!
Offren för samhällsterrorister ska aldrig glömmas. De ska för alltid påminna om de goda människornas gärningar, inte över de onda människornas handlingar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

I kommande tio artiklar kommer jag att fokusera på tio personer som levt under 1900-talet och som dött för sin tro.

Westminster Abbey finns en fris ovanför porten med tio nischer som stått tomma sedan medeltiden. 1998 fylldes dessa nischer med statyer med tio martyrer som dött för sin tro.
Dessa är kvinnor och män från hela Världen som hade en tro som ledde dem till döden. Här i centrala London har de fått en plats till evigheten. De står som en påminnelse om att deras gärningar inte ska glömmas.Dessa är från höger till vänster:
Maximilian Kolbe
Manche Masemola
Janani Luwum
Storfurstinnan Elisaveta av Ryssland
Martin Luther King Jr
Óscar Romero
Dietrich Bonhoeffer
Esther John
Lucian Tapiedi
Wang Zhiming
Jag skriver mer om dem i kommande artiklar.

Om du vill se frisen med 1900-talets martyrer, finns Westminster Abbey mitt i London, inte långt från parlamentshuset.


Här är de tio martyrerna på kyrkan.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar