söndag 23 maj 2010

Tvångssvenska och nordisk mångfald

I Finland som har två officiella språk, finska och svenska, har man obligatorisk svenskundervisning i finska grundskolor i årskurs 7-9 och i gymnasieskolorna. I svensktalande skolor har man undervisning vanligtvis från årskurs 3.

Landet har varit tvåspråkigt sedan hedenhös. Finland var Sveriges östra rikshalva från medeltiden fram till 1809, då Sverige förlorade kriget mot Ryssland och tvingades ge bort Finland.

2009 gavs det ut ett speciellt minnesmynt för att minnas att landet delades. Fyra miljoner enkronor fick en ny baksida formgiven av Annie Winblad Jakubowski. Det är en massa streck som symboliserar havet som en förbindelselänk mellan länderna.
Ett citat finns runt kanten: "DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET". Texten är hämtad ur Anton Rosells bok Studentbesöket i Finland 1857, utgiven 1858.

Du kan läsa boken på internet via Projekt Runeberg. Där lägger de upp gamla böcker i ur vårt nordiska kulturarv i fulltext. Boken finns att läsa på denna länk: Studentbesöket i Finland 1857.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Många i Finland tycker inte att man måste lära sig svenska i skolorna, och kallar det "tvångssvenska" eller "pakkoruotsi" på finska. Ett kampanjmärke visar en figur som slänger bokstaven Å i en soptunna. Det är lite humor över detta.

"Pois pakkoruotsi" betyder "Ta bort/väck med tvångssvenska".

------------------------------------------------------------------------------------------------

För mig spelar det ingen roll vad man benämner sig eller vad man är. Bara man är stolt över sitt ursprung och respekterar varandra. Tillsammans är vi nordbor eller nordeuropeer och vi ska vara stolta över vår mångfalt och värna den.

Egentligen borde vi ha ett eget språk, skandinaviska, så vi slipper prata engelska emellan våra syskonländer. I detta sammanhang kunde vi även räkna med alla finländare, och även balter och fjärrkarelare om de vill vara med oss.

Lyssna gärna på radions Vetenskapsradion Språket om barn i Danmark som med frenesi vill lära sig förstå svenska. Varför har vi inte samma ambitioner i Sverige för våra grannspråk?
Nordiska rådet har gett Sverige kritik för att vi inte följer den nordiska språkdeklarationen om grannspråksundervisning i skolorna.
Bodil Austad, som är nordisk språkkoordinator, hoppas att även svenska skolbarn framöver ska få lära sig mer om våra nordiska grannars språk. Ladda ner programmet i mp3-format från podradion: Förstår vi våra grannar? från den 27 april 2010. Programmet är 24 minuter långt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Här nedan är en liten begreppslista på vad folken i vårt östra vänland kallas eller vill kallas för. Klicka på länkarna för mer information om begreppen.

Finnar är personer som har finska som modersmål.
Finlandssvenskar är finländare har svenska (finlandssvenska) som modersmål.
Ålänningar är finländare, men de betraktar sig inte som finlandssvenskar.
Finländare är alla medborgare landet Finland.

Finn på norska är den tidigare beteckningen på samer. En finne betyder också akne, som är något helt annat :-)


Källor: Wikipedia, Sveriges Radio P1, Projekt Runeberg och egna minnen.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar