lördag 2 oktober 2010

Colosseum - en dödens arena

Det finns cirka 230 kända lämningar av antika amfiteatrar från Romarriket. På engelska Wikipedia finns en lista på olika amfiteatrar: List of Roman amphitheatres.
Många kan bara anas i naturen och andra reser fortfarande sina murar upp i skyn.

I kommande inlägg ska jag visa fyra olika arenor som fortfarande finns kvar.
Mitt första exempel är Colosseum i Rom. Den är den mest kända som de flesta känner igen. Byggnaden är 189 meter lång och 156 meter bred. Den yttre muren är 48 meter hög och omkretsen var 545 meter när byggnaden var en obruten oval. Innerarenan är 87 meter lång och 55 meter bred. Totalt upptog arenan 24.000 kvadratmeter.

Colosseum heter på italienska Colosseo. Arenan heter egentligen Amphiteatrum Flavium eller Den flaviska amfiteatern på svenska. Amfiteatern började byggas under kejsar Vespasianus regeringstid år 70 och avslutades av hans son Titus år 80. De två tillhörde den flaviska ätten vari namnet.
Namnet Colosseum kommer av att utanför arenan stod en enorm staty, en koloss på 40 meter föreställande kejsar Nero. Den var gjord i förgylld brons.

Colosseum invigdes året efter att städerna Pompeji och Herulaneum hade förintats vid Vesuvius utbrott den 24 augusti år 79. Invigningsfesten varade i 100 dagar och bland annat 11.000 djur dödades.

År 217 brann Colosseums övre trädelar efter ett blixtnedslag, och var fullt reparerad kring 240. År 443 drabbades arenan av en jordbävning men reparedas och användes vidare. Gladiatorspelen upphörde kring 435 och djurhetsningar höll på till åtminstone år 523.

Koloss-statyn av Nero smältes ner för att använda metallen till annat. Colosseums armering har även tagtis bort för att komma åt metallen, vilket skadade arenans hållfasthet. En stor del av murarna mot söder rasade vid en jordbävning år 1349. Stenen användes till många byggnader i Rom. Marmor har brutits loss och använts till bland annat vid byggandet av Peterskyrkan och till Fontana di Trevi.

Under medeltiden användes byggnaden till begravningsplats och valven användes som bostäder och verkstäder till 1100-talet. På 1200-talet förstärktes byggnaden av en adelsfamilj som tänkte använda det som slott.
En religiös orden flyttade in i den norra delen på 1300-talet och huserade där till början av 1800-talet. Vid 1500-talet slut ville påven Sixtus V göra om Colosseum till en textilfabrik för Roms prostituerade, men planerna sattes aldrig i verket.


Colosseum sedd från luften. I mitten syns ett nytt arenagolv byggt ovanför "källarplanet". Då kan man få en uppfattning hur det kunde se ut som en levande arena och inte som en stenhög som det är idag.


Muren i två våningar är egentligen den inre väggen. Den yttre väggen mot söder rasade vid en jordbävning 1347.

Under arean fanns ett sinnrikt system av gångar, hissar, djurburar och annat som man hade för att ge "specialeffekter" på föreställningarna. Mitt under ett spel kunde man till exempel hissa upp lejon och släppa loss på dem mitt på arenan.
Man kunde även vattenfylla arenan och ha sjöslag med riktiga båtar. Via ett system av vattenledningar kunde man fylla upp scenen med vatten för akvedukter, och lika enkelt tömma ut vattnet igen i Roms kloaksystem. Man fann rester av vattenledningarna för inte så länge sedan.
År 1749 skrev påven Benedictus XIV under en kyrklig policy att göra Colosseum till en plats att hedra tidiga kristna som lidit martyrdöden på arenan.

Under 1800-talets början såg man värdet att behålla Colosseum som den varit. Stenbrytningen hade upphört tidigare men man började vårda ruinen istället. På bilderna ovan syns rekonstruktion och förstärkning med uppbyggda murar. Tilläggen syns tydligt för man använde tegel för att bygga upp saknade delar och förstärkande kilar.
Colosseum har reparerats år 1831, 1846 och på 1930-talet.Om du vill se hur Colosseum kunde ha sett ut när det var i sina glansdagar kan du titta på denna korta film på Youtube: Colosseum reconstructed c. by archeolibri s.r.l.
Jag saknar dock skulpturer som ska ha funnits även på insidan vid uppgångarna till läktarna. Gångarna inomhus bör även ha varit bemålade i starka färger. Överst ska det ha funnits en träläktare som tillkommit senare för att få plats med ännu fler åskådare.

Läs även min andra artiklar om arenor från romarriket:
Arles amfiteater från antiken
Arenan i Nîmes - Världens bäst bevarade?
Arenan i Pula - kroater och kravatter


Källor: Wikipedia; BingMaps.com; YouTube; Bildsökningar via Google; och egna minnen.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar